Rijks ICT-dashboard

SAA A9 Gaasperdammerweg

Cora van Nieuwenhuizen

Minister

Cora van Nieuwenhuizen

Ministerie

Infrastructuur en Waterstaat

Organisatieonderdeel

Rijkswaterstaat

Beleidsterrein

Milieu en ruimte en water

Projectstatus

Afgerond

Startdatum

10-08-2015

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

Maatwerk

Speciaal voor dit project ontwikkelde software.

Ja

Functiepunten

Maat voor omvang van software.

0

Toelichting

IA/ICT-onderdeel wordt zoveel mogelijk samengesteld uit standaard componenten, maar moet op onderdelen worden aangepast aan projectspecifieke omstandigheden.

Projectkosten

Er vindt afronding plaats.

  • Geschatte meerjarige projectkosten

  • Gerealiseerde meerjarige uitgaven

Onvoldoende gegevens bekend

Er zijn voor dit project onvoldoende gegevens bekend met betrekking tot kosten.

Geschatte gegevens

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

Geschatte totale meerjarige kosten

Toelichting

Toelichting op de aanpassingen ten opzichte van de laatste schatting. NB Deze teksten zijn vastgesteld op bijbehorende peildatum en bevatten dus gedateerde informatie.

Percentueel verschil ten opzicht van vorige peiling in onderstaande tabel

31-12-2018

€0,00 mln

-

31-12-2017

€0,00 mln

-

31-12-2016

€0,00 mln

Volgens inschatting van de opdrachtgever Rijkswaterstaat heeft dit project een ICT-component van > € 5 mln. Door integrale aanbesteding van infrastructurele projecten zijn de kosten van de ICT-component echter niet beschikbaar. De voortgang van het ICT gedeelte wordt niet separaat bijgehouden, dus is hierover geen nadere informatie beschikbaar.

-

31-12-2015

€0,00 mln

Volgens inschatting van de opdrachtgever Rijkswaterstaat heeft dit project een ICT-component van > € 5 mln. Door integrale aanbesteding van infrastructurele projecten zijn de kosten van de ICT-component echter niet beschikbaar. De voortgang van het ICT gedeelte wordt niet separaat bijgehouden, dus is hierover geen nadere informatie beschikbaar.

-

10-08-2015

€0,00 mln

Volgens inschatting van de opdrachtgever Rijkswaterstaat heeft dit project een ICT-component van > € 5 mln. Door integrale aanbesteding van infrastructurele projecten zijn de kosten van de ICT-component echter niet beschikbaar. De voortgang van het ICT gedeelte wordt niet separaat bijgehouden, dus is hierover geen nadere informatie beschikbaar.

-

Algemene systematiek van kostentoerekening projecten

Binnen dit project wordt Kasverplichtingen als systematiek voor kostentoerekening gehanteerd. Dit infrastructureel project is integraal aanbesteed. Van de ICT-component in dit project is geen separate kostenopgave gedaan. Hierdoor zijn er geen gegevens over de ICT-kosten beschikbaar.