Rijks ICT-dashboard

SAA A9 Gaasperdammerweg

Cora van Nieuwenhuizen

Minister

Cora van Nieuwenhuizen

Ministerie

Infrastructuur en Waterstaat

Organisatieonderdeel

Rijkswaterstaat

Beleidsterrein

Milieu en ruimte en water

Projectstatus

Afgerond

Startdatum

10-08-2015

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

Verwachte kosten beheer & onderhoud

Van het IA/ICT-onderdeel (Industriële Automatisering/Informatie en Communicatie Technologie) van infrastructurele projecten zijn de verwachte kosten van beheer en onderhoud niet separaat bekend. In het contract is 20 jaar beheer en onderhoud opgenomen.

Geschatte levensduur na oplevering

Geschatte levensduur van IA/ICT-componenten binnen infrastructurele objecten bedraagt ca. 15 jaar, waarbij voor specifieke componenten afwijkende levensduren worden gehanteerd. Voor PC-systemen en toebehoren is dat bijvoorbeeld 5 jaar, voor een Camera-installatie 10 jaar en voor Vaste bekabeling ondergronds is dat 40 jaar.

Toelichting gehanteerde systematiek levensduur

Het betreft in de praktijk algemeen gehanteerde levensduren voor de betreffende ICT-componenten en installaties.