Rijks ICT-dashboard

Renovatie Stuwenensemble Lek en Neder-Rijn

Cora Nieuwenhuizen

Minister

Cora Nieuwenhuizen

Ministerie

Infrastructuur en Waterstaat

Organisatieonderdeel

Rijkswaterstaat

Beleidsterrein

Milieu en ruimte en water

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

23-09-2015

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2017

Omschrijving

Het stuwensemble Nederrijn & Lek bestaat uit drie stuwcomplexen die zijn gelegen in de Nederrijn en de Lek nabij Driel, Amerongen en Hagestein. De sluis- en stuwcomplexen in de Nederrijn en Lek zijn opgeleverd in 1960 (Hagestein), 1965 (Amerongen) en in 1970 (Driel). Na vele jaren van trouwe dienst is groot onderhoud noodzakelijk; het interventieniveau van diverse objecten is bereikt: de werktuigbouwkundige en elektrotechnische systemen zijn verouderd, van een aantal onderdelen is de technische levensduur bereikt, de complexen voldoen niet meer aan de geldende ARBO eisen. Verschillende onderdelen van de complexen zijn nu aan onderhoud toe of moeten geheel of gedeeltelijk vervangen worden. Hoofddoelstelling van het project is dat het stuwensemble haar rol vervult in een betrouwbaar vaarwegsysteem, dat voldoende waarborgen kent voor vaarwegbeschikbaarheid en waterhuishouding (peilbeheer).
Projectmijlpalen:

• start realisatie: 23-9-2015

• openstelling: 31-12-2021

Taakstellend budget 2017: € 153 mln. Dit betreft een verhoging (€143 mln in 2016) in verband met herijking van de risicoreservering en het sluiten van een Vaststellingsovereenkomst voor de afwikkeling van een drietal issues.

Baten

Baten

Afweging van Kosten en Baten heeft plaatsgevonden op het niveau van het infrastructuurproject (GWW-project; Grond-, Weg- en Waterbouw) en heeft geleid tot een tracébesluit of een uitvoeringsbesluit voor het project. Als gevolg van de integrale wijze van aanbesteding, heeft RWS voor de onderliggende IA/ICT-component geen separate afweging van kosten en baten gemaakt. Inzet van IA/ICT is noodzakelijk om te voldoen aan de maatschappelijke verwachtingen en aan wet- en regelgeving.

€0.00 mln

€0.00 mln