Rijks ICT-dashboard

Vervangingsinvesteringen WNZ/WNN (VIT II)

Cora van Nieuwenhuizen

Minister

Cora van Nieuwenhuizen

Ministerie

Infrastructuur en Waterstaat

Organisatieonderdeel

Rijkswaterstaat

Beleidsterrein

Milieu en ruimte en water

Projectstatus

Afgerond

Startdatum

28-09-2015

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

Omschrijving

Het VIT programma betreft het vervangen van tunneltechnische installaties in de tunnels van WNZ en WNN alsmede de hierbij horende noodzakelijke aanpassingen aan besturingssoftware en hardware. Het betreft een uitsnede van het regulier variabel onderhoud van installaties de aan het einde van hun levensduur zijn in de periode 2013-2016.

Projectmijlpalen:
• start realisatie: 01-01-2016
• openstelling: 31-3-2019
Taakstellend budget: €72,3 mln.

Baten

Baten

Afweging van Kosten en Baten heeft plaatsgevonden op het niveau van het infrastructuurproject (GWW-project; Grond-, Weg- en Waterbouw) en heeft geleid tot een tracébesluit of een uitvoeringsbesluit voor het project. Als gevolg van de integrale wijze van aanbesteding, heeft RWS voor de onderliggende IA/ICT-component geen separate afweging van kosten en baten gemaakt. Inzet van IA/ICT is noodzakelijk om te voldoen aan de maatschappelijke verwachtingen en aan wet- en regelgeving.

€0.00 mln

€0.00 mln