Rijks ICT-dashboard

LUV VTS

Cora Nieuwenhuizen

Minister

Cora Nieuwenhuizen

Ministerie

Infrastructuur en Waterstaat

Organisatieonderdeel

Rijkswaterstaat

Beleidsterrein

Milieu en ruimte en water

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

01-09-2015

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2017

Rol van de genoemde marktpartij in de projectorganisatie.

Rovitech

Opdrachtnemer voor het realiseren van de tijdelijke infrastructuur t.b.v. een Proof of Ability als onderdeel van de aanbesteding van de Radardoelvolgketen.

n.t.b.

Overige twee aanbestedingen lopen en zijn nog niet defintief gegund.

Consortium 2.0

Opstellen van SSK raming en vraagspecificatie Eisen & Proces t.b.v. RDV keten

Movares

Opstellen Vraagspecificatie Eisen t.b.v. Overige Ketens