Rijks ICT-dashboard

LUV VTS

Cora Nieuwenhuizen

Minister

Cora Nieuwenhuizen

Ministerie

Infrastructuur en Waterstaat

Organisatieonderdeel

Rijkswaterstaat

Beleidsterrein

Milieu en ruimte en water

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

01-09-2015

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2017

Maatwerk

Speciaal voor dit project ontwikkelde software.

Nee

Functiepunten

Maat voor omvang van software.

0

Toelichting

Er wordt gebruikgemaakt van standaard op de markt verkrijgbare hard- en software. Er wordt voor RWS geen specifieke hard- en software ontwikkeld.

Geschatte meerjarige projectkosten
31-12-2017

€0,80 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€0,30 mln

Externe inhuur

€0,00 mln

Intern personeel

€0,30 mln

Uitbesteed werk

€0,00 mln

Inbesteed werk

€0,20 mln

Extra projectkosten

€0,00 mln

Gerealiseerde meerjarige uitgaven
31-12-2017

€2,45 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€0,40 mln

Externe inhuur

€0,00 mln

Intern personeel

€0,50 mln

Uitbesteed werk

€0,40 mln

Inbesteed werk

€0,30 mln

Extra projectkosten

€0,80 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
31-12-2016

€0,80 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€0,30 mln

Externe inhuur

€0,00 mln

Intern personeel

€0,30 mln

Uitbesteed werk

€0,00 mln

Inbesteed werk

€0,20 mln

Extra projectkosten

€0,00 mln

Gerealiseerde meerjarige uitgaven
31-12-2016

€0,90 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€0,40 mln

Externe inhuur

€0,00 mln

Intern personeel

€0,30 mln

Uitbesteed werk

€0,00 mln

Inbesteed werk

€0,20 mln

Extra projectkosten

€0,00 mln

Projectkosten

Er vindt afronding plaats.

  • Geschatte meerjarige projectkosten

  • Gerealiseerde meerjarige uitgaven

Miljoen (€)

Datum

Geschatte meerjarige projectkosten
31-12-2017

€0,80 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€0,30 mln

Externe inhuur

€0,00 mln

Intern personeel

€0,30 mln

Uitbesteed werk

€0,00 mln

Inbesteed werk

€0,20 mln

Extra projectkosten

€0,00 mln

Gerealiseerde meerjarige uitgaven
31-12-2017

€2,45 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€0,40 mln

Externe inhuur

€0,00 mln

Intern personeel

€0,50 mln

Uitbesteed werk

€0,40 mln

Inbesteed werk

€0,30 mln

Extra projectkosten

€0,80 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
31-12-2016

€0,80 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€0,30 mln

Externe inhuur

€0,00 mln

Intern personeel

€0,30 mln

Uitbesteed werk

€0,00 mln

Inbesteed werk

€0,20 mln

Extra projectkosten

€0,00 mln

Gerealiseerde meerjarige uitgaven
31-12-2016

€0,90 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€0,40 mln

Externe inhuur

€0,00 mln

Intern personeel

€0,30 mln

Uitbesteed werk

€0,00 mln

Inbesteed werk

€0,20 mln

Extra projectkosten

€0,00 mln
Grafiek

Geschatte gegevens

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

Geschatte totale meerjarige kosten

Toelichting

Toelichting op de aanpassingen ten opzichte van de laatste schatting. NB Deze teksten zijn vastgesteld op bijbehorende peildatum en bevatten dus gedateerde informatie.

Percentueel verschil ten opzicht van vorige peiling in onderstaande tabel

31-12-2017

€0,80 mln

-

31-12-2016

€0,80 mln

Dit betreft de ICT-kosten van de tijdelijke infrastructuur voor de Proof of Ability. Raming van de geschatte kosten interne personeel en uitbesteed werk is conform de realisatie. Raming hard- en software is 0,10 M€ lager ingeschat dan de realisatie. Voor de rest van het project loopt de aanbesteding of start de aanbesteding binnenkort. Van lopende of nog op te starten aanbestedingen worden de budgetten pas na gunning van de betreffende (deel)aanbesteding gepubliceerd op het Rijks ICT-dashboard, omdat publicatie van financiële gegevens de aanbesteding kan beïnvloeden.

INF%

31-12-2015

€0,00 mln

Voor dit project loopt de aanbesteding of start de aanbesteding binnenkort. Van lopende of nog op te starten aanbestedingen worden de budgetten pas na gunning van de betreffende (deel)aanbesteding gepubliceerd op het Rijks ICT-dashboard, omdat publicatie van financiële gegevens de aanbesteding kan beïnvloeden.

-

01-06-2015

€0,00 mln

Voor dit project loopt de aanbesteding of start de aanbesteding binnenkort. Van lopende of nog op te starten aanbestedingen worden de budgetten pas na gunning van de betreffende (deel)aanbesteding gepubliceerd op het Rijks ICT-dashboard, omdat publicatie van financiële gegevens de aanbesteding kan beïnvloeden.

-

Algemene systematiek van kostentoerekening projecten

Standaard Systematiek voor Kostenramingen (SSK) voor de vervanging en het beheer en onderhoud van de tot de scope behorende VTS systemen. Kostenraming op basis van Life Cycle Costing. Project wordt gefinacieerd vanuit de Rijkswaterstaat (meerjaren) Baten-Lasten (BLS) begroting (Beheer, Onderhoud en Ontwikkeling (BOO) voor het hoofdvaarwegennet).