Rijks ICT-dashboard

LUV VTS

Cora Nieuwenhuizen

Minister

Cora Nieuwenhuizen

Ministerie

Infrastructuur en Waterstaat

Organisatieonderdeel

Rijkswaterstaat

Beleidsterrein

Milieu en ruimte en water

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

01-09-2015

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2017

Verwachte kosten beheer & onderhoud

Een probabilistische kostenraming voor het project (vervanging en onderhoud) is opgesteld. Deze kostenraming (marktgevoelige informatie) wordt na de aanbesteding en definitieve gunning van de Radardoelvolg- en Overige ketens opgenomen in dit overzicht.

Geschatte levensduur na oplevering

De geschatte gemiddelde technische levensduur van VTS systemen is c.a. 10 jaar. De onderhoudsperiode is hierop afgestemd en heeft een looptijd van 10 jaar.

Toelichting gehanteerde systematiek levensduur

Life Cycle Costing (LCC)