Rijks ICT-dashboard

Coöperatieve ITS Corridor

Cora Nieuwenhuizen

Minister

Cora Nieuwenhuizen

Ministerie

Infrastructuur en Waterstaat

Organisatieonderdeel

Rijkswaterstaat

Beleidsterrein

Milieu en ruimte en water

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

01-12-2014

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2017

Omschrijving

De ministers van Oostenrijk, Duitsland en Nederland hebben in 2013 een Memorandum of Understanding (MoU) getekend waarin staat dat gezamenlijk Coöperatieve ITS-toepassingen worden geïmplementeerd op de corridor Rotterdam-Frankfurt-Wenen. Daarbij zullen de diensten Roadworks Warning (RWW), waarschuwen bij wegwerkzaamheden en Probe Vehicle Data (PVD) worden gerealiseerd. Voorts zal een gezamenlijke implementatiestrategie voor verdere Coöperatieve ITS-toepassingen worden bepaald.

Het Nederlandse project ontwikkelt de beide genoemde diensten in afstemming met de internationale partners.
 

Het project wordt gefaseerd uitgevoerd. Fase 1 is per april 2016 afgerond en op dezelf datum is fase 2, "pre-deployment" gestart.