Rijks ICT-dashboard

CHARM

Cora van Nieuwenhuizen

Minister

Cora van Nieuwenhuizen

Ministerie

Infrastructuur en Waterstaat

Organisatieonderdeel

Rijkswaterstaat

Beleidsterrein

Milieu en ruimte en water

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

01-03-2011

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

Geschatte totale doorlooptijd

31-12-2018
102 maanden

Geschatte einddatum
30-09-2019

Gerealiseerde doorlooptijd

31-12-2018
maanden

Geschatte totale doorlooptijd

31-12-2017
93 maanden

Geschatte einddatum
31-12-2018

Gerealiseerde doorlooptijd

31-12-2017
maanden

Geschatte totale doorlooptijd

31-12-2016
93 maanden

Geschatte einddatum
31-12-2018

Gerealiseerde doorlooptijd

31-12-2016
maanden

Geschatte totale doorlooptijd

14-04-2016
93 maanden

Geschatte einddatum
31-12-2018

Gerealiseerde doorlooptijd

14-04-2016
maanden

Geschatte totale doorlooptijd

31-12-2015
93 maanden

Geschatte einddatum
31-12-2018

Gerealiseerde doorlooptijd

31-12-2015
maanden

Geschatte totale doorlooptijd

01-03-2011
93 maanden

Geschatte einddatum
31-12-2018

Gerealiseerde doorlooptijd

01-03-2011
maanden

Doorlooptijd

  • Geschatte totale doorlooptijd

  • Gerealiseerde doorlooptijd

Maanden

Datum

Geschatte totale doorlooptijd

31-12-2018
102 maanden

Geschatte einddatum
30-09-2019

Gerealiseerde doorlooptijd

31-12-2018 93 maanden

Geschatte totale doorlooptijd

31-12-2017
93 maanden

Geschatte einddatum
31-12-2018

Gerealiseerde doorlooptijd

31-12-2017 81 maanden

Geschatte totale doorlooptijd

31-12-2016
93 maanden

Geschatte einddatum
31-12-2018

Gerealiseerde doorlooptijd

31-12-2016 69 maanden

Geschatte totale doorlooptijd

14-04-2016
93 maanden

Geschatte einddatum
31-12-2018

Gerealiseerde doorlooptijd

14-04-2016 61 maanden

Geschatte totale doorlooptijd

31-12-2015
93 maanden

Geschatte einddatum
31-12-2018

Gerealiseerde doorlooptijd

31-12-2015 57 maanden

Geschatte totale doorlooptijd

01-03-2011
93 maanden

Geschatte einddatum
31-12-2018

Gerealiseerde doorlooptijd

01-03-2011 0 maanden
Grafiek

Geschatte gegevens

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

Geschatte totale doorlooptijd vanaf begin project

Toelichting

Toelichting op de aanpassingen ten opzichte van de laatste schatting. NB Deze teksten zijn vastgesteld op bijbehorende peildatum en bevatten dus gedateerde informatie.

Percentueel verschil ten opzicht van vorige peiling in onderstaande tabel

31-12-2018

102 maanden

30-09-2019

CHARM is een complex programma waarbij blijkt dat er meer tijd benodigd is voor de configuratie van het systeem, dan aanvankelijk was voorzien.

9.7%

31-12-2017

93 maanden

31-12-2018

Het is inmiddels duidelijk dat de einddatum van 31-12-2018 niet meer haalbaar is. De nieuwe planning moet nog worden vastgesteld als onderdeel van de besluitvorming over de herijkte businesscase.

-

31-12-2016

93 maanden

31-12-2018

-

14-04-2016

93 maanden

31-12-2018

-

31-12-2015

93 maanden

31-12-2018

Dit is de doorlooptijd van het programma, waar het ATMS SP project een onderdeel van is.

-

01-03-2011

93 maanden

31-12-2018

-