Rijks ICT-dashboard

CHARM

Cora van Nieuwenhuizen

Minister

Cora van Nieuwenhuizen

Ministerie

Infrastructuur en Waterstaat

Organisatieonderdeel

Rijkswaterstaat

Beleidsterrein

Milieu en ruimte en water

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

01-03-2011

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

Maatwerk

Speciaal voor dit project ontwikkelde software.

Ja

Functiepunten

Maat voor omvang van software.

0

Toelichting

Het aangekochte softwarepakket is een standaard pakket. Er moet echter een klein deel maatwerk geleverd worden om de software te laten interfacen met bestaande systemen en het systeem te configureren naar de RWS organisatie.

Geschatte meerjarige projectkosten
31-12-2018

€109,60 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€67,73 mln

Externe inhuur

€5,01 mln

Intern personeel

€32,04 mln

Uitbesteed werk

€2,85 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€1,97 mln

Gerealiseerde meerjarige uitgaven
31-12-2018

€56,49 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€24,94 mln

Externe inhuur

€3,91 mln

Intern personeel

€23,74 mln

Uitbesteed werk

€2,85 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€1,05 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
31-12-2017

€85,11 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€50,69 mln

Externe inhuur

€2,13 mln

Intern personeel

€22,41 mln

Uitbesteed werk

€1,00 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€8,88 mln

Gerealiseerde meerjarige uitgaven
31-12-2017

€44,15 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€19,70 mln

Externe inhuur

€3,03 mln

Intern personeel

€18,08 mln

Uitbesteed werk

€2,50 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,84 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
31-12-2016

€85,35 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€50,69 mln

Externe inhuur

€2,13 mln

Intern personeel

€22,65 mln

Uitbesteed werk

€1,00 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€8,88 mln

Gerealiseerde meerjarige uitgaven
31-12-2016

€36,15 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€16,84 mln

Externe inhuur

€2,19 mln

Intern personeel

€14,58 mln

Uitbesteed werk

€1,76 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,78 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
14-04-2016

€85,35 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€50,69 mln

Externe inhuur

€2,13 mln

Intern personeel

€22,65 mln

Uitbesteed werk

€1,00 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€8,88 mln

Gerealiseerde meerjarige uitgaven
14-04-2016

€9,65 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€4,42 mln

Externe inhuur

€0,56 mln

Intern personeel

€3,83 mln

Uitbesteed werk

€0,46 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,38 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
31-12-2015

€34,54 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€25,47 mln

Externe inhuur

€1,30 mln

Intern personeel

€5,52 mln

Uitbesteed werk

€1,00 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€1,25 mln

Gerealiseerde meerjarige uitgaven
31-12-2015

€9,65 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€4,42 mln

Externe inhuur

€0,56 mln

Intern personeel

€3,83 mln

Uitbesteed werk

€0,46 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,38 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
01-03-2011

€34,07 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€25,00 mln

Externe inhuur

€1,30 mln

Intern personeel

€5,52 mln

Uitbesteed werk

€1,00 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€1,25 mln

Projectkosten

Er vindt afronding plaats.

  • Geschatte meerjarige projectkosten

  • Gerealiseerde meerjarige uitgaven

Miljoen (€)

Datum

Geschatte meerjarige projectkosten
31-12-2018

€109,60 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€67,73 mln

Externe inhuur

€5,01 mln

Intern personeel

€32,04 mln

Uitbesteed werk

€2,85 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€1,97 mln

Gerealiseerde meerjarige uitgaven
31-12-2018

€56,49 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€24,94 mln

Externe inhuur

€3,91 mln

Intern personeel

€23,74 mln

Uitbesteed werk

€2,85 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€1,05 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
31-12-2017

€85,11 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€50,69 mln

Externe inhuur

€2,13 mln

Intern personeel

€22,41 mln

Uitbesteed werk

€1,00 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€8,88 mln

Gerealiseerde meerjarige uitgaven
31-12-2017

€44,15 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€19,70 mln

Externe inhuur

€3,03 mln

Intern personeel

€18,08 mln

Uitbesteed werk

€2,50 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,84 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
31-12-2016

€85,35 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€50,69 mln

Externe inhuur

€2,13 mln

Intern personeel

€22,65 mln

Uitbesteed werk

€1,00 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€8,88 mln

Gerealiseerde meerjarige uitgaven
31-12-2016

€36,15 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€16,84 mln

Externe inhuur

€2,19 mln

Intern personeel

€14,58 mln

Uitbesteed werk

€1,76 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,78 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
14-04-2016

€85,35 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€50,69 mln

Externe inhuur

€2,13 mln

Intern personeel

€22,65 mln

Uitbesteed werk

€1,00 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€8,88 mln

Gerealiseerde meerjarige uitgaven
14-04-2016

€9,65 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€4,42 mln

Externe inhuur

€0,56 mln

Intern personeel

€3,83 mln

Uitbesteed werk

€0,46 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,38 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
31-12-2015

€34,54 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€25,47 mln

Externe inhuur

€1,30 mln

Intern personeel

€5,52 mln

Uitbesteed werk

€1,00 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€1,25 mln

Gerealiseerde meerjarige uitgaven
31-12-2015

€9,65 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€4,42 mln

Externe inhuur

€0,56 mln

Intern personeel

€3,83 mln

Uitbesteed werk

€0,46 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,38 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
01-03-2011

€34,07 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€25,00 mln

Externe inhuur

€1,30 mln

Intern personeel

€5,52 mln

Uitbesteed werk

€1,00 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€1,25 mln
Grafiek

Geschatte gegevens

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

Geschatte totale meerjarige kosten

Toelichting

Toelichting op de aanpassingen ten opzichte van de laatste schatting. NB Deze teksten zijn vastgesteld op bijbehorende peildatum en bevatten dus gedateerde informatie.

Percentueel verschil ten opzicht van vorige peiling in onderstaande tabel

31-12-2018

€109,60 mln

CHARM is een complexer programma dan aanvankelijk was voorzien. De financiele gevolgen van de vertraging en de hogere kosten voor het datacenter voor CHARM hebben geleid tot de verhoging van de geschatte projectkosten. Tevens is het voortschrijdend inzicht op het risiscoprofiel van het programma verwerkt.

28,8%

31-12-2017

€85,11 mln

De stuurgroep heeft opdracht gegeven tot een herijking van de Business Case. Aanleidingen zijn de stijgende investeringskosten en de verwachte vertraging van het programma, welke worden toegelicht in de herijking van de Busniness Case. De prognose is dat er sprake blijft van een positieve Business Case met een verschoven terugverdienperiode. De ambitie is om de herijkte Business Case uiterlijk Q2 2018 vast te stellen.

-0,3%

31-12-2016

€85,35 mln

Geen aanpassingen t.o.v. de herijking in april 2016

-

14-04-2016

€85,35 mln

In 2016 is in opdracht van de stuurgroep onderzoek gedaan naar de business case door twee externe partijen en is de businesscase herzien. De stuurgroep heeft deze herziening bekrachtigd. Het gevolg van dit besluit is dat een aantal randvoorwaardelijke projecten in de scope van het programma zijn gekomen. Hierdoor zijn ook de initiële kosten herzien. Daarnaast is het programma gestart met aanvankelijk vier projecten, waarvan alleen het ATMS SP is gestart en alleen daarover is (initieel) gerapporteerd. De daadwerkelijke gerealiseerde kosten zijn gebaseerd op de rapportage met peildatum 31-12-2015, omdat deze jaarlijks geactualiseerd worden in de rapportage met peildatum 31-12-2016.

147,1%

31-12-2015

€34,54 mln

De definitieve contractprijs voor de software is 0,47 M€ duurder dan initieel geschat.

1,4%

01-03-2011

€34,07 mln

-

Algemene systematiek van kostentoerekening projecten

Voor de financiering wordt het baten-lasten stelsel gehanteerd. De inzet van eigen medewerkers is niet belast op het project, met uitzondering van de inzet van medewerkers in roosterdienst. Licenties voor de software zijn eenmalig afgekocht bij de leverancier.