Rijks ICT-dashboard

CHARM

Cora van Nieuwenhuizen

Minister

Cora van Nieuwenhuizen

Ministerie

Infrastructuur en Waterstaat

Organisatieonderdeel

Rijkswaterstaat

Beleidsterrein

Milieu en ruimte en water

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

01-03-2011

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

Verwachte kosten beheer & onderhoud

Beheer valt onder reguliere werkzaamheden van Rijkswaterstaat en maakt geen onderdeel uit van dit programma.

Geschatte levensduur na oplevering

De levensduur van de aangekochte ATMS software is minimaal 15 jaar.

Toelichting gehanteerde systematiek levensduur

Voor financiering wordt het baten-lastenstelse gehanteerd. Licentiekosten zijn eenmalig afgekocht bij de leverancier en zitten in de projectkosten.