Rijks ICT-dashboard

IT-KMAR_IGO

Ank Bijleveld

Minister

Ank Bijleveld

Ministerie

Defensie

Organisatieonderdeel

Koninklijke Marechaussee

Beleidsterrein

Openbare orde en veiligheid

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

06-04-2016

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2017

Rol van de genoemde marktpartij in de projectorganisatie.

Van Hall Telecom

levering eindgebruikersapparatuur

Tensing

software voor COP GEO

Paralax

software voor centraal roosteren