Rijks ICT-dashboard

IT-KMAR_IGO

Ank Bijleveld

Minister

Ank Bijleveld

Ministerie

Defensie

Organisatieonderdeel

Koninklijke Marechaussee

Beleidsterrein

Openbare orde en veiligheid

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

06-04-2016

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

Maatwerk

Speciaal voor dit project ontwikkelde software.

Ja

Functiepunten

Maat voor omvang van software.

0

Toelichting

Het uitgangspunt is waar mogelijk de functionaliteit van de markt of partners te betrekken (COTS, tenzij...). Waar dit niet mogelijk is of waar aanpassingen nodig zijn of functionaliteiten moeten worden geïntegreerd met andere software zal er maatwerk plaatsvinden. Defensie maakt geen gebruik van FPA.

Geschatte meerjarige projectkosten
31-12-2018

€49,50 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€24,00 mln

Externe inhuur

€11,00 mln

Intern personeel

€0,00 mln

Uitbesteed werk

€9,00 mln

Inbesteed werk

€5,31 mln

Extra projectkosten

€0,19 mln

Gerealiseerde meerjarige uitgaven
31-12-2018

€18,37 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€6,24 mln

Externe inhuur

€6,46 mln

Intern personeel

€0,00 mln

Uitbesteed werk

€0,32 mln

Inbesteed werk

€5,31 mln

Extra projectkosten

€0,04 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
31-12-2017

€51,20 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€24,15 mln

Externe inhuur

€11,10 mln

Intern personeel

€0,00 mln

Uitbesteed werk

€6,04 mln

Inbesteed werk

€9,91 mln

Extra projectkosten

€0,00 mln

Gerealiseerde meerjarige uitgaven
31-12-2017

€8,87 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€2,32 mln

Externe inhuur

€2,03 mln

Intern personeel

€0,00 mln

Uitbesteed werk

€1,52 mln

Inbesteed werk

€2,98 mln

Extra projectkosten

€0,02 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
03-02-2016

€51,20 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€24,15 mln

Externe inhuur

€11,10 mln

Intern personeel

€0,00 mln

Uitbesteed werk

€6,04 mln

Inbesteed werk

€9,91 mln

Extra projectkosten

€0,00 mln

Projectkosten

Er vindt afronding plaats.

  • Geschatte meerjarige projectkosten

  • Gerealiseerde meerjarige uitgaven

Miljoen (€)

Datum

Geschatte meerjarige projectkosten
31-12-2018

€49,50 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€24,00 mln

Externe inhuur

€11,00 mln

Intern personeel

€0,00 mln

Uitbesteed werk

€9,00 mln

Inbesteed werk

€5,31 mln

Extra projectkosten

€0,19 mln

Gerealiseerde meerjarige uitgaven
31-12-2018

€18,37 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€6,24 mln

Externe inhuur

€6,46 mln

Intern personeel

€0,00 mln

Uitbesteed werk

€0,32 mln

Inbesteed werk

€5,31 mln

Extra projectkosten

€0,04 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
31-12-2017

€51,20 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€24,15 mln

Externe inhuur

€11,10 mln

Intern personeel

€0,00 mln

Uitbesteed werk

€6,04 mln

Inbesteed werk

€9,91 mln

Extra projectkosten

€0,00 mln

Gerealiseerde meerjarige uitgaven
31-12-2017

€8,87 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€2,32 mln

Externe inhuur

€2,03 mln

Intern personeel

€0,00 mln

Uitbesteed werk

€1,52 mln

Inbesteed werk

€2,98 mln

Extra projectkosten

€0,02 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
03-02-2016

€51,20 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€24,15 mln

Externe inhuur

€11,10 mln

Intern personeel

€0,00 mln

Uitbesteed werk

€6,04 mln

Inbesteed werk

€9,91 mln

Extra projectkosten

€0,00 mln
Grafiek

Geschatte gegevens

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

Geschatte totale meerjarige kosten

Toelichting

Toelichting op de aanpassingen ten opzichte van de laatste schatting. NB Deze teksten zijn vastgesteld op bijbehorende peildatum en bevatten dus gedateerde informatie.

Percentueel verschil ten opzicht van vorige peiling in onderstaande tabel

31-12-2018

€49,50 mln

Als gevolg van opheffen batenlastendienst DTO is er projectbudget verschoven naar de PERSEX Defensie en is het budget verlaagd. De interne personeelskosten worden vanaf 1 januari 2019 niet meer vanuit het projectbudget betaald.

-3,3%

31-12-2017

€51,20 mln

Geen herijking kosten

-

03-02-2016

€51,20 mln

-

Algemene systematiek van kostentoerekening projecten

Zowel de kosten die intern worden verrekend als de externe betalingen die ten laste van het programmabudget zullen worden gebracht, zijn in de kostentoerekening meegenomen. Interne personeelskosten - niet zijnde facturabele uren vanuit de baten/laten dienst - zijn niet meegenomen in de kostentoerekening. Vanaf 1 januari 2019 is de batenlastendienst DTO opgeheven en zullen de interne personeelskosten vanaf die datum niet meer als betalingen worden verrekend naar de projecten.