Rijks ICT-dashboard

IT-KMAR_IGO

Ank Bijleveld

Minister

Ank Bijleveld

Ministerie

Defensie

Organisatieonderdeel

Koninklijke Marechaussee

Beleidsterrein

Openbare orde en veiligheid

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

06-04-2016

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

Verwachte kosten beheer & onderhoud

De exploitatiekosten zullen naar verwachting 6,5Meuro toenemen als gevolg van het programma IT-KMAR-IGO.

Geschatte levensduur na oplevering

IGO is een programma en omvat diverse projecten. De levensduur van de IT (hardware en software) is verschillend. Eindgebruikersapparatuur heeft een levensduur van 4 jaar, terwijl de centrale software een langere verwachte levensduur heeft. De businesscase voor IGO is kwantitatief gemaakt op basis van VTE-reductie en diverse kwalitatieve verbeteringen.

Toelichting gehanteerde systematiek levensduur

nvt