Rijks ICT-dashboard

EKMS (cryptosleutelmanagement)

Ank Bijleveld

Minister

Ank Bijleveld

Ministerie

Defensie

Beleidsterrein

Openbare orde en veiligheid

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

01-09-2010

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

Maatwerk

Speciaal voor dit project ontwikkelde software.

Nee

Functiepunten

Maat voor omvang van software.

0

Geschatte meerjarige projectkosten
31-12-2018

€24,04 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€0,00 mln

Intern personeel

€0,00 mln

Uitbesteed werk

€0,00 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€24,04 mln

Gerealiseerde meerjarige uitgaven
31-12-2018

€11,04 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€10,63 mln

Externe inhuur

€0,16 mln

Intern personeel

€0,25 mln

Uitbesteed werk

€0,00 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,00 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
31-12-2017

€18,00 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€0,00 mln

Intern personeel

€0,00 mln

Uitbesteed werk

€0,00 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€18,00 mln

Gerealiseerde meerjarige uitgaven
31-12-2017

€10,90 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€10,49 mln

Externe inhuur

€0,16 mln

Intern personeel

€0,25 mln

Uitbesteed werk

€0,00 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,00 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
31-12-2016

€18,00 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€0,00 mln

Intern personeel

€0,00 mln

Uitbesteed werk

€0,00 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€18,00 mln

Gerealiseerde meerjarige uitgaven
31-12-2016

€7,99 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€7,58 mln

Externe inhuur

€0,16 mln

Intern personeel

€0,25 mln

Uitbesteed werk

€0,00 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,00 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
31-12-2015

€18,00 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€0,00 mln

Intern personeel

€0,00 mln

Uitbesteed werk

€0,00 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€18,00 mln

Gerealiseerde meerjarige uitgaven
31-12-2015

€7,50 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€7,09 mln

Externe inhuur

€0,16 mln

Intern personeel

€0,25 mln

Uitbesteed werk

€0,00 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,00 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
01-09-2010

€18,00 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€0,00 mln

Intern personeel

€0,00 mln

Uitbesteed werk

€0,00 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€18,00 mln

Projectkosten

Er vindt afronding plaats.

  • Geschatte meerjarige projectkosten

  • Gerealiseerde meerjarige uitgaven

Miljoen (€)

Datum

Geschatte meerjarige projectkosten
31-12-2018

€24,04 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€0,00 mln

Intern personeel

€0,00 mln

Uitbesteed werk

€0,00 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€24,04 mln

Gerealiseerde meerjarige uitgaven
31-12-2018

€11,04 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€10,63 mln

Externe inhuur

€0,16 mln

Intern personeel

€0,25 mln

Uitbesteed werk

€0,00 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,00 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
31-12-2017

€18,00 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€0,00 mln

Intern personeel

€0,00 mln

Uitbesteed werk

€0,00 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€18,00 mln

Gerealiseerde meerjarige uitgaven
31-12-2017

€10,90 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€10,49 mln

Externe inhuur

€0,16 mln

Intern personeel

€0,25 mln

Uitbesteed werk

€0,00 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,00 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
31-12-2016

€18,00 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€0,00 mln

Intern personeel

€0,00 mln

Uitbesteed werk

€0,00 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€18,00 mln

Gerealiseerde meerjarige uitgaven
31-12-2016

€7,99 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€7,58 mln

Externe inhuur

€0,16 mln

Intern personeel

€0,25 mln

Uitbesteed werk

€0,00 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,00 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
31-12-2015

€18,00 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€0,00 mln

Intern personeel

€0,00 mln

Uitbesteed werk

€0,00 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€18,00 mln

Gerealiseerde meerjarige uitgaven
31-12-2015

€7,50 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€7,09 mln

Externe inhuur

€0,16 mln

Intern personeel

€0,25 mln

Uitbesteed werk

€0,00 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,00 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
01-09-2010

€18,00 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€0,00 mln

Intern personeel

€0,00 mln

Uitbesteed werk

€0,00 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€18,00 mln
Grafiek

Geschatte gegevens

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

Geschatte totale meerjarige kosten

Toelichting

Toelichting op de aanpassingen ten opzichte van de laatste schatting. NB Deze teksten zijn vastgesteld op bijbehorende peildatum en bevatten dus gedateerde informatie.

Percentueel verschil ten opzicht van vorige peiling in onderstaande tabel

31-12-2018

€24,04 mln

Op basis van veranderde eisen vanuit informatiebeveiliging is er een omissie ontstaan in de benodigde investeringsbehoefte. De additionele wijzigingen in financiele zin bedragen hierdoor eenmalig 6,2 miljoen euro.

33,6%

31-12-2017

€18,00 mln

-

31-12-2016

€18,00 mln

-

31-12-2015

€18,00 mln

N.v.t. binnen het huidige project. Verschil PID 17,9 Mln t.o.v. daadwerkelijk 18,0 Mln kan een afrondingsverschil zijn.

-

01-09-2010

€18,00 mln

-

Algemene systematiek van kostentoerekening projecten

Cfm Afdoeningsnota "20081029 DMP-A EKMS"