Rijks ICT-dashboard

EKMS (cryptosleutelmanagement)

Ank Bijleveld

Minister

Ank Bijleveld

Ministerie

Defensie

Beleidsterrein

Openbare orde en veiligheid

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

01-09-2010

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

Verwachte kosten beheer & onderhoud

Het initiele exploitatiebudget van 1,2 Mln Euro op jaarbasis is middels afdoeningsnota BS2018025806 opgehoogd naar 4,9Mln. Het benodigde exploitatiebudget wordt ter beschikking gesteld aan JIVC teneinde onderhoudscontract aan te gaan met de leverancier. JIVC maakt jaarlijks een heroverweging voor dit onderhoudscontract. Hierin worden o.a. meegewogen: sourcing en meerjarige samenwerking met de huidige leverancier.

Geschatte levensduur na oplevering

Circa tien jaren. Onderhoudscontract dient nog te worden afgesloten en bevindt zich in de afrondinsgfase.