Rijks ICT-dashboard

EKMS (cryptosleutelmanagement)

Ank Bijleveld

Minister

Ank Bijleveld

Ministerie

Defensie

Beleidsterrein

Openbare orde en veiligheid

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

01-09-2010

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2017

Verwachte kosten beheer & onderhoud

Cfm Afdoeningsnota "20081029 DMP-A EKMS" is deze geraamd op 10M Euro, echter in hoofdstuk 8 paragraaf 8.1 (projectvolume) staat 11,2 Mln Euro vermeld. (Zie tevens paragraaf 8.3 exploitatiekosten). Dit laatste bedrag is om die redenen opgenomen in het PID. Onderhandelingen omtrent de uiteindelijke hoogte van de onderhoudscontract zijn nog gaande.

Geschatte levensduur na oplevering

Circa negen jaren. Onderhoudscontract dient nog te worden afgesloten.