Rijks ICT-dashboard

Basisvoorziening KMAR

Ank Bijleveld

Minister

Ank Bijleveld

Ministerie

Defensie

Beleidsterrein

Openbare orde en veiligheid

Projectstatus

Geannuleerd

Startdatum

03-10-2016

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

Omschrijving

De BV KMar levert de IT ondersteuning op voor het doorlopen van de operationele processen van alle KMar taakvelden. De nodige handelingen worden volgordelijk en gebruiksvriendelijk aangeboden aan de KMar medewerker. De onderliggende informatiehuishouding bevat betrouwbare en consistente informatie die afhankelijk van de context bruikbaar is in de andere processen van de KMar of door de verschillende ketenpartners waar de KMar mee samenwerkt. De BV KMar zal conform de principes en richtlijnen van het High Level Ontwerp (HLO) gerealiseerd worden met één digitale werkomgeving. Vanwege frequent wijzigende wet- en regelgeving, interne en externe (keten)ontwikkelingen zal de BV KMar flexibel ingericht worden, waardoor het mogelijk is om hier eenvoudiger op in te springen.

 

Nadere toelichting: Dit project is geannuleerd vanwege nieuwe inzichten vanuit de markt en binnen Defensie.

Baten

Baten

BV KMar ondersteunt het acting proces van IGO-KMar.

€0.00 mln

€0.00 mln

BV KMar bevat een integrale informatiehuishouding en biedt een flexibele en onderhoudbare omgeving.

€0.00 mln

€0.00 mln

BV Kmar vervangt en moderniseert 5 IT-systemen die de operationele processen van de KMar ondersteunt.

€0.00 mln

€0.00 mln