Rijks ICT-dashboard

Basis Registratie Personen (BRP)

Wouter Koolmees

Minister

Wouter Koolmees

Ministerie

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Beleidsterrein

Digitale overheid

Projectstatus

Afgerond

Startdatum

01-07-2014

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

26-06-2018

ZBO

Zelfstandig Bestuursorgaan

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

Omschrijving

Het project heeft een drieledige doelstelling:

  1. Aansluiten Registratie Niet Ingezetenen (RNI) op de primaire UWV systemen.
  2. Voorzien in UWV-brede implementatie van het ‘Uitvoeringsbeleid adressen op BSN-niveau’.
  3. Verbeteren stabiliteit en performance van het systeem UPA (UWV Persoons Administratie).

NB dit project is een doorontwikkeling van het project ‘RNI Fase 1’. Vanaf 1 juli 2014 zijn de projecten ‘GBA, tenzij’ en ‘RNI Fase 2’ onder één project BRP samengevoegd.

Baten

Baten

UWV verzendt jaarlijks bijna 10 miljoen brieven aan klanten. Hierbij maakt UWV verplicht gebruik van de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) als bron voor persoonsgegevens, waaronder adresgegevens.

UWV is niet alleen afnemer van GBA maar ook deelnemer vanwege de wettelijke taak van het vullen van het Register Niet Ingezetenen (RNI).

 

Het project BRP (Basis Registratie Personen) geeft invulling aan het adressenbeleid en draagt bij aan overheidsbrede projecten en thema’s, waaronder de aanpak van fraude, de informatiepositie van burgers, efficiënte en effectieve taakuitvoering en de bescherming persoonlijke gegevens en levenssfeer. Door de centrale opslag en levering van adresgegevens versimpelt het UWV systeemlandschap, wordt onderhoud eenvoudiger en nemen de kosten af. Het levert minder risico’s voor de kwaliteit en het juiste gebruik van woon- en correspondentieadressen.

€1.10 mln

€0.00 mln

Tussentijds gerealiseerde projectresultaten

Resultaat

Gedurende de looptijd behaald projectresultaat.

Structurele projectresultaten of baten per jaar.

Eénmalige projectresultaten of baten.

2014-02-28

UWV is sinds 10 januari 2014 officieel afnemer van RNI gegevens. De RNI gegevens die UWV nodig heeft voor haar bedrijfsprocessen zijn beschikbaar voor alle interne gebruikers. Er is een extra product opgeleverd door het project namelijk een generieke inkijk op de UWV Personen Administratie (UPA) waardoor afnemers de gegevens rechtstreeks uit UPA kunnen opvragen zonder tussenkomst van ODS. Verder zijn een drietal lopende issues door het projectteam RNI opgelost met de implementatie van Fase 1

€0.00 mln

€0.79 mln