Rijks ICT-dashboard

Digitalisering Werkprocessen Bezwaar & Beroep

Wouter Koolmees

Minister

Wouter Koolmees

Ministerie

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Organisatieonderdeel

Divisie Bezwaar & Beroep

Beleidsterrein

Digitale overheid

Projectstatus

In uitvoering

ZBO

Zelfstandig Bestuursorgaan

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

Startdatum

15-04-2014

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

Rol van de genoemde marktpartij in de projectorganisatie.

IBM

Hosting Partij

Lexmark

Software Leverancier