Rijks ICT-dashboard

Digitalisering Werkprocessen Bezwaar & Beroep

Wouter Koolmees

Minister

Wouter Koolmees

Ministerie

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Organisatieonderdeel

Divisie Bezwaar & Beroep

Beleidsterrein

Digitale overheid

Projectstatus

In uitvoering

ZBO

Zelfstandig Bestuursorgaan

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

Startdatum

15-04-2014

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

Verwachte kosten beheer & onderhoud

0,86 mln.

Geschatte levensduur na oplevering

5 tot 10 jaar

Toelichting gehanteerde systematiek levensduur

Het workflowsysteem Fleks is gebaseerd op het product BPM one van leverancier Lexmark. Onlangs is bekend geworden dat de tool niet in de lange termijn strategie van de leverancier past omdat die zich niet richt op case handling. Daarom zal binnen een termijn van 5 tot 10 jaar op een andere oplossing moeten worden overgestapt. B&B wil hiervoor aansluiten op de generieke oplossing in de aanpak van e-werken.