Rijks ICT-dashboard

Programma Participatiewet

Wouter Koolmees

Minister

Wouter Koolmees

Ministerie

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Beleidsterrein

Subsidies en uitkeringen en toeslagen

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

01-01-2014

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2017

ZBO

Zelfstandig Bestuursorgaan

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

Omschrijving

Doel van het programma is het borgen dat alle wijzigingen die rechtstreeks voortvloeien uit de invoering van de Participatiewet volledig, tijdig en zorgvuldig binnen UWV geïmplementeerd zijn. Hierbij rekening houdend met de relatief korte termijn van invoering.