Rijks ICT-dashboard

Digitale Taken Rijksarchieven (DTR)

Arie Slob

Minister

Arie Slob

Ministerie

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Beleidsterrein

Digitale overheid, Efficiënte overheid, Onderwijs

Projectstatus

Afgerond

Startdatum

01-01-2014

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2017

ZBO

Zelfstandig Bestuursorgaan

nee

Omschrijving

Doel van het programma is om bij het Nationaal Archief een stevige basis te leggen voor het borgen van ons cultureel erfgoed en de democratische rechtsstaat in het digitale tijdperk. Het programma treft voorzieningen die nodig zijn om de kerntaak van het Nationaal Archief en de Regionaal Historische Centra (RHC’s) die rijksarchief beheren, ook in het digitale tijdperk te kunnen uitvoeren. Het Nationaal Archief en de RHC’s zorgen samen voor de uitvoering.
DTR is gericht op de Rijksoverheid. Daarnaast kunnen ook andere overheden en instellingen op termijn gebruikmaken van de voorzieningen die getroffen worden en van de kennis en expertise die binnen het programma wordt opgedaan.
 
Het programma moet ervoor zorgen dat:
- de gemeenschappelijke infrastructuur van het Nationaal Archief en de RHC’s in staat is om digitaal en gedigitaliseerd rijksarchief in te nemen, te beheren en te ontsluiten. Hiervoor wordt een basis-digitale (rijks)infrastructuur ontwikkeld voor archivering van overgebrachte (gedigitaliseerde) archieven
- een serviceorganisatie bij het Nationaal Archief is ingericht voor de RHC’s. De RHC’s zijn het eerste aanspreekpunt voor gebruikers in de regio van het digitale depot (het zogeheten e-Depot) 
- duidelijkheid is over de duurzaamheidseisen en richtlijnen voor informatiebeheer voor de Rijksoverheid in de vorm van een normenkader.
- een eerste deel van gedigitaliseerde rijksarchieven via een open toegang voor publiek vindbaar, toegankelijk en herbruikbaar is.

Meer informatie: http://www.nationaalarchief.nl/digitaal-archiveren

Baten

Baten

Ter beschikking krijgen – houden van een infrastructuur om gereed te zijn voor de (digitale) toekomst; een voorziening bieden om archieven van onder meer departementen en uitvoeringsorganisaties duurzaam te beheren en toegankelijk te maken.

€0.00 mln

€0.00 mln

Tussentijds gerealiseerde projectresultaten

Resultaat

Gedurende de looptijd behaald projectresultaat.

Structurele projectresultaten of baten per jaar.

Eénmalige projectresultaten of baten.

2015-12-31

Basisvoorziening e-depot

5 RHC's aangesloten op e-depot

584 meter gedigitaliseerd materiaal

BETA-versie DUO

€0.00 mln

€0.00 mln