Rijks ICT-dashboard

Basis Voorziening Justitiabelen (BVJ)

Sander Dekker

Minister

Sander Dekker

Ministerie

Justitie en Veiligheid

Organisatieonderdeel

DJI

Beleidsterrein

Openbare orde en veiligheid

Projectstatus

In uitvoering

ZBO

Zelfstandig Bestuursorgaan

Nee

Startdatum

01-06-2012

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

30-04-2018

Omschrijving

Het project BasisVoorziening Justitiabelen (BVJ) zorgt voor een nieuw informatiesysteem dat leidt tot een gebruiksvriendelijke en toekomstvaste ondersteuning van het detentieproces voor het gevangeniswezen en vreemdelingenbewaring. Dat is nodig, omdat de continuïteit en stabiliteit van Tulp GW en Tulp Selectie te wensen overlaten omdat deze systemen technisch zwaar verouderd zijn en daardoor niet toekomstbestendig. Het project BVJ-IV is verantwoordelijk voor het formuleren van de eisen en wensen voor een nieuw informatiesysteem, het uitvoeren van de aanbesteding ten behoeve van het selecteren van een nieuw systeem en ook het (doen) realiseren van het systeem i.s.m. de Leverancier en SSC-I, waaronder ook de koppelingen met interne partijen en ketenpartners. Project BVJ-IV is voorts verantwoordelijk voor de technische implementatie van de BVJ en ondersteunt verder project BVJ Organisatie bij de implementatie in de organisatie. In het voorjaar 2017 is er een nieuwe planning met de externe leverancier opgesteld wat zal leiden tot hogere meerjarige projectkosten. Bij de uitvoering van het project is de ontwikkelmethodiek een combinatie van waterval en agile werken.
De eerste beelden van de financiële meerjarige consequenties van het plan zijn meegenomen in de eerste business case update in februari 2018. (betreft actualisatie van de TCO). Deze business case zal verder worden uitgewerkt in kwalitatieve en kwantitatieve vorm in Q3 2018. Dan zijn ook de onderzoeksresultaten van de externe ICT specialist voor het platform bekend en kunnen deze worden meegenomen in de update. Dit onderzoek is in het voorjaar van 2017 gestart en wordt afgerond in Q2 / Q3 2018.

Baten

Baten

Vernieuwing van de ondersteuning van het primaire detentieproces.

€0.00 mln

€0.00 mln

Voorkoming van verstoringen en vervanging van technisch verouderde systemen TULP, GW, TULP Selectie en Lijst GVM.

€0.00 mln

€0.00 mln