Rijks ICT-dashboard

AERIUS

Henk Kamp

Minister

Henk Kamp

Ministerie

Economische Zaken en Klimaat

Beleidsterrein

Milieu en ruimte en water, Efficiënte overheid

Projectstatus

Afgerond

Startdatum

01-01-2013

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-03-2016

Omschrijving

Het Programma AERIUS-II ontwikkelt de ICT ondersteuning voor totstandkoming en inwerkingtreding van de programmatische aanpak stikstof (PAS) alsmede de vergunningverlening in het kader van de Natuurbeschermingswet (Nb-wet) 1998 met een beroep op de PAS.

Baten

Baten

AERIUS II is een integraal onderdeel van de PAS. Het systeem berekent de uitstoot van stikstof en de depositie op natuurgebieden en zal door het bedrijfsleven en de overheid gebruikt worden bij de vergunningverlening in het kader van de Natuurbeschermingswet van stikstofuitstotende activiteiten. Het LEI (Landbouw Economisch Instituut) heeft in 2012  de sociaaleconomische baten van de PAS geanalyseerd en verwacht dat deze tenminste 100 miljoen Euro per jaar zijn gedurende de gehele looptijd van de PAS. De uitvoeringskosten Nb-wet vergunningverlening dalen naar schatting met 1 á 2 miljoen Euro per jaar. Het goedkoopste alternatief voor AERIUS II is naar verwachting 2 á 3 maal zo duur als AERIUS II.

€0.00 mln

€0.00 mln