Rijks ICT-dashboard

Vervanging Aangiftesystemen (AGS)

Wopke Hoekstra

Minister

Wopke Hoekstra

Ministerie

Financiën

Organisatieonderdeel

Belastingdienst Douane Nederland

Beleidsterrein

Invoer en douane, Digitale overheid

Projectstatus

Afgerond

Startdatum

01-10-2008

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

Omschrijving

Douane vervangt haar huidige aangiftesystemen door een moderne applicatie ter ondersteuning van de nieuwe aangifteprocessen. Redenen hiervoor zijn met name de verouderde functionele en technologische toestand van de huidige systemen en de nieuwe Europese Douane-wetgeving (Union Customs Code). Deze vervanging resulteert in minder complexe systemen, passend in de architectuurvisie van Douane.
In 2008 is ervoor gekozen om via een Europees aanbestedingstraject een aangifteoplossing aan te schaffen, de applicatie DMS (Declaration Management System). Om dit in te voeren binnen de Belastingdienst is het project Vervanging Aangiftesystemen AGS gestart. Over dit project is voor het eerst in 2011 gerapporteerd. Hiervoor was het onderdeel van het programma e-Customs (waarover ook een rapportage werd opgeleverd).

In 2018 is dit project tot afronding gekomen.

Baten

Baten

Flexibeler systeem waardoor veranderingen sneller kunnen worden doorgevoerd.

€0.00 mln

€0.00 mln

Hogere kwaliteit van de aangifte door meer checks aan de voorkant.

€0.00 mln

€0.00 mln

Lagere beheerslasten.

€2.80 mln

€0.00 mln