Rijks ICT-dashboard

ARGO II

Ank Bijleveld

Minister

Ank Bijleveld

Ministerie

Defensie

Beleidsterrein

Openbare orde en veiligheid

Projectstatus

Afgerond

Startdatum

19-11-2011

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

Rol van de genoemde marktpartij in de projectorganisatie.

gerubriceerd

leverancier

TNO

Q&A