Rijks ICT-dashboard

ARGO II

Ank Bijleveld

Minister

Ank Bijleveld

Ministerie

Defensie

Beleidsterrein

Openbare orde en veiligheid

Projectstatus

Afgerond

Startdatum

19-11-2011

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

Tweede Kamerstukken (0)

In de volgende Tweede Kamerstukken is informatie over de voortgang van dit project te vinden

Bekijk het overzicht

Kwaliteitstoetsen (0)

Hier vindt u een lijst van alle tot nu toe op het project door externe partijen uitgevoerde kwaliteitstoetsen. Dit met vermelding van de datum, de uitvoerende partij, het type toets en het voorwerp van onderzoek.

Bekijk het overzicht

Projectplannen (2)

Hier vindt u een lijst van door de opdrachtgever goedgekeurde versies van het projectplan, voorzien van een toelichting.

Bekijk het overzicht