Rijks ICT-dashboard

ARGO II

Ank Bijleveld

Minister

Ank Bijleveld

Ministerie

Defensie

Beleidsterrein

Openbare orde en veiligheid

Projectstatus

Afgerond

Startdatum

19-11-2011

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

Verwachte kosten beheer & onderhoud

Initieel : Raming exploitatie (beheer en onderhoud): 2013 € 1,3 mln, 2014 € 2,0 mln en 2015 e.v. € 2,2 mln. Vorige Raming exploitatie (beheer en onderhoud): 2013 en 2014 € 0,7 mln, 2015 e.v. € 1,4 mln. Nieuwe Raming: 2013 en 2014 € 0,7 mln/jaar, 2015 €1,2 mln 2016 e.v. € 1,4 mln.

Geschatte levensduur na oplevering

5 jaar (2018)

Toelichting gehanteerde systematiek levensduur

Het contract met de leverancier loopt tot en met 2018. Tot deze tijd zal de software actueel blijven, dit is inbegrepen in het contract. Levensduur is gebaseerd op forecast omvang gebruikers en datavolume. In 2018 vindt herijking plaats van de uitgangspunten en het contract voor verlenging van de levensduur.