Rijks ICT-dashboard

ARGO II

Ank Bijleveld

Minister

Ank Bijleveld

Ministerie

Defensie

Beleidsterrein

Openbare orde en veiligheid

Projectstatus

Afgerond

Startdatum

19-11-2011

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

Omschrijving

De Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD) is een belangrijke leverancier van die inlichtingen op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Binnen de mogelijkheden van de MIVD zijn inlichtingen verkregen uit Signals Intelligence (SIGINT) een belangrijke bron.

Juist die SIGINT inlichtingen zien grote veranderingen om zich heen voltrekken in het gebruik van communicatiemiddelen. Waar voorheen fax, telex en (mobiele) telefonie de mogelijkheden van SIGINT bestreken, is er nu de wereld van "Internet Protocol" (IP) bij gekomen. Deze wereld is anders dan de traditionele communicatiewereld.

Om SIGINT ook naar de toekomst toe in staat te stellen die bijdrage te leveren die het nu doet en te verbeteren is een project gedefinieerd dat de SIGINT keten moet vernieuwen en toekomstvast moet maken.

Baten

Baten

Uitfaseren bestaande systemen/ legacy
 

€2.80 mln

€0.00 mln

Beter inzicht in proceskwaliteit, betere rapportages door gerichter aanbod en betere mogelijkheden tot delen van kennis en inlichtingen, betere waarborging Wet- en regelgeving

€0.00 mln

€0.00 mln

7 vte'n

€0.39 mln

€0.00 mln

Tussentijds gerealiseerde projectresultaten

Resultaat

Gedurende de looptijd behaald projectresultaat.

Structurele projectresultaten of baten per jaar.

Eénmalige projectresultaten of baten.

2015-01-01

4 vte'n

€0.21 mln

€0.00 mln

2016-01-01

1 vte

€0.05 mln

€0.00 mln