Rijks ICT-dashboard

ERP/M&F (SPEER)

Jeanine Hennis-Plasschaert

Minister

Jeanine Hennis-Plasschaert

Ministerie

Defensie

Beleidsterrein

Efficiënte overheid

Projectstatus

Afgerond

Startdatum

01-03-2002

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2015

Omschrijving

SPEER was het programma waarmee het ministerie van Defensie werkte aan de verbetering van haar financiële en materieel-logistieke processen. SPEER was een grootschalig veranderprogramma met een zware impact in grote delen van de defensieorganisatie. Dit veranderprogramma werd ondersteund door de ontwikkeling en invoering van een nieuw, geïntegreerd ERP. Het programma SPEER is medio 2013  beeindigd en de voltooing van de programmadoelen is belegd in de lijnorganisatie. Met het stopzetten van het programma spreken we niet meer over SPEER, maar over de basisimplementatie ERP. De doelstellingen en reikwijdte zijn ongewijzigd, overeenkomstig de Tussenbalans 2010.

Baten

Baten

Ondersteuning van de defensiebrede  bedrijfsvoering en het joint operationeel optreden

€0.00 mln

€0.00 mln

Ondersteuning van het besturingsmodel

€0.00 mln

€0.00 mln

Doelmatigheidswinst door procesdoelmatiger en de herbelegging van processen

€0.00 mln

€0.00 mln

Doelmatigheidswinst en betere beheersbaarheid van het IV-beheer door de uitfasering van de legacy-systemen

€0.00 mln

€0.00 mln

Tussentijds gerealiseerde projectresultaten

Resultaat

Gedurende de looptijd behaald projectresultaat.

Structurele projectresultaten of baten per jaar.

Eénmalige projectresultaten of baten.

2015-06-30

ERP-technologie is in bedrijf in het financiële en het materieellogistieke functiegebied.

€0.00 mln

€0.00 mln

2015-06-30

De onderhoudsbedrijven van CLAS, CZSK en CLSK zijn gemigreerd.

€0.00 mln

€0.00 mln

2015-06-30

De huidige kernel is geschikt om het besturingsmodel in de financiële en materieellogistieke ketens en processen te ondersteunen. De migratie is voltooid m.u.v. F-16.

€0.00 mln

€0.00 mln

2015-06-30

De besparingen zijn verwerkt in de taakstellingen bij de reorganisaties ten gevolge van de beleidsbrief 2011 en de numerus fixus.

€0.00 mln

€0.00 mln

2015-06-30

Het oude financiële legacy-systeem is ontmanteld.
Uitfasering van overige systemen volgt nu planmatig.

 

€0.00 mln

€0.00 mln