Rijks ICT-dashboard

Programma Vernieuwing Studiefinanciering

Ingrid Engelshoven

Minister

Ingrid Engelshoven

Ministerie

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Beleidsterrein

Efficiënte overheid, Onderwijs, Digitale overheid

Projectstatus

Afgerond

Startdatum

01-09-2010

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

08-06-2018

ZBO

Zelfstandig Bestuursorgaan

Nee

Omschrijving

Het Programma Vernieuwing Studiefinanciering heeft als doel de huidige systemen, processen en organisatieonderdelen van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) die betrokken zijn bij de uitvoering van de Wet studiefinanciering 2000 integraal te moderniseren.

Baten

Baten

De effecten van de vorig jaar geïmplementeerde stap 4 Nieuw Innen zijn zichtbaar bij de debiteurenteams (productieaantallen dalen, hoge straight through processing en dalende capaciteit) en mobiliteit van personeel is/wordt gerealiseerd. Het effect op totale klantbedieningscapaciteit is nog niet zichtbaar i.v.m. extra benodigde capaciteit in 2017 voor verlaging voorraad (risicoreductie voor conversie PVS) en verbetering telefonische bereikbaarheid.

De verwachte baten lopen jaarlijks op tot € 13,0 mln per jaar vanaf 2020.

€13.00 mln

€0.00 mln

€0.00 mln

€0.00 mln

Tussentijds gerealiseerde projectresultaten

Resultaat

Gedurende de looptijd behaald projectresultaat.

Structurele projectresultaten of baten per jaar.

Eénmalige projectresultaten of baten.

2015-12-31

stap 1: nieuwe voorkant

€0.00 mln

€0.00 mln

2015-12-31

Stap 2: betalingsverkeer

€0.00 mln

€0.00 mln

2015-12-31

Stap 3: toekennen vor doelgroep MBO 1/2

€0.56 mln

€0.00 mln

2015-12-31

Stap 4.1: doorstroom MBO 1/2 naar 3/4

€0.00 mln

€0.00 mln

2015-12-31

Stap 4.2: continueren jaarovergang

€0.00 mln

€0.00 mln

2016-12-31

Stap 4.3 Innenproces

€0.00 mln

€0.00 mln

2017-07-06

Stap 5 voor specifieke doelgroep

€0.00 mln

€0.00 mln