Rijks ICT-dashboard

Operatie BRP

Kajsa Ollongren

Minister

Kajsa Ollongren

Ministerie

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Beleidsterrein

Efficiënte overheid, Digitale overheid

Projectstatus

Geannuleerd

Startdatum

01-03-2009

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2017

Omschrijving

Het programma Operatie BRP moderniseert het GBA-stelsel, realiseert de (ICT-voorzieningen voor) de Basisregistratie Personen, draagt zorg voor de migratie van het oude naar het nieuwe stelsel en ondersteunt de implementatie bij gemeenten en afnemers.

De BRP draagt bij aan de dienstverlening aan burgers, bedrijven en overheidsorganisaties en maakt deel uit van het stelsel van basisregistraties. Op termijn vervangt de BRP de huidige gemeentelijke basisadministraties (GBA). De BRP bevat persoonsgegevens over alle ingezetenen van Nederland. Het doel van de BRP is om kwalitatief hoogwaardige persoonsgegevens bij te houden en te verstrekken aan overheidsorganisaties en aangewezen instellingen en personen. Het betreft een risicovol project met nog de nodige onzekerheden bij totstandkoming van acceptatie en implementatie. Het programma Operatie BRP is in 2017 gestopt.

 

Baten

Baten

Het programma Operatie BRP is in 2017 gestopt.

€0.00 mln

€0.00 mln

Tussentijds gerealiseerde projectresultaten

Resultaat

Gedurende de looptijd behaald projectresultaat.

Structurele projectresultaten of baten per jaar.

Eénmalige projectresultaten of baten.

2015-12-31

Zie de halfjaarlijkse voortgangsrapportage van de minister van BZK aan de Tweede Kamer voor de tussentijds behaalde resultaten (o.a. 27 859, nr. 88 nr. 83 en nr. 78.)

€0.00 mln

€0.00 mln

2016-11-25

Zie: Voortgang_Operatie_Basisregistratie_Personen_(BRP) Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 27 859, nr. 97 incl. bijlage Rapportage_Operatie_BRP_-_Rapportageperiode_april_-_oktober_2016

€0.00 mln

€0.00 mln