Rijks ICT-dashboard

Projectoverzicht

95 projecten van totaal 228

Verwijzingsportaal Bankgegevens

Justitie en Veiligheid

5,40 mln

In uitvoering

Vernieuwing Justitieel Documentatiesysteem

Justitie en Veiligheid

3,70 mln

In uitvoering

Programma Procesvernieuwing, Informatie en ICT

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

56,00 mln

In uitvoering

DigiInhuur

Infrastructuur en Waterstaat

7,82 mln

In uitvoering

Basis Rapportage Voorziening

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

15,08 mln

In uitvoering

IVC

Justitie en Veiligheid

191,82 mln

In uitvoering

vAKWerk

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

8,82 mln

In uitvoering

Basisregistratie Ondergrond (BRO)

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

11,50 mln

In uitvoering

AMRI

Economische Zaken en Klimaat

12,86 mln

In uitvoering

Alle Zaken Digitaal

Justitie en Veiligheid

15,01 mln

In uitvoering

E-Dienstverlening

Justitie en Veiligheid

28,83 mln

In uitvoering

Phoenix+

Economische Zaken en Klimaat

41,07 mln

In uitvoering

Kern Gezond

Economische Zaken en Klimaat

39,79 mln

In uitvoering

Verwerving Datacenter

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

68,52 mln

In uitvoering

Programma (her)inrichting ICT EZK en LNV

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

18,00 mln

In uitvoering

ARGO II

Defensie

17,80 mln

In uitvoering

EKMS (cryptosleutelmanagement)

Defensie

18,00 mln

In uitvoering

Grensverleggende IT (GrIT)

Defensie

0,00 mln

In uitvoering

IT-KMAR_IGO

Defensie

51,20 mln

In uitvoering

Vernieuwing Landelijk Meetnet Water (LMW2)

Infrastructuur en Waterstaat

2,56 mln

In uitvoering

Basis Voorziening Justitiabelen (BVJ)

Justitie en Veiligheid

42,01 mln

In uitvoering

Centrale Voorziening Executieopdrachten (CVE)

Justitie en Veiligheid

4,85 mln

In uitvoering

Gemeenschappelijke Executiemanagementmodule (GEM)

Justitie en Veiligheid

5,11 mln

In uitvoering

Scherp & Efficiënt

Justitie en Veiligheid

13,76 mln

In uitvoering

Zelfbediening Justitiabelen (ZBJ)

Justitie en Veiligheid

19,97 mln

In uitvoering

Prog. Cloudwerkplek: Continuïteit Werkplekdiensten

Economische Zaken en Klimaat

42,80 mln

In uitvoering

Prog. Cloudwerkplek: Vernieuwing Werkplekdiensten

Economische Zaken en Klimaat

44,70 mln

In uitvoering

Programma iCAS

Infrastructuur en Waterstaat

164,20 mln

In uitvoering

TransVIR2RVO

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

10,00 mln

In uitvoering

Impuls eID (voorheen: Idensys)

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

38,20 mln

In uitvoering

Doorontwikkelen BRON

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

88,22 mln

In uitvoering

ICT werkplekdienstverlening OCW

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

17,80 mln

In uitvoering

Implementatie Wet Beroep Leraar

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

20,50 mln

In uitvoering

Rehosting AGS/DTV

Financiën

21,38 mln

In uitvoering

Programma eIDAS

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

12,51 mln

In uitvoering

3e kolk Beatrixsluis

Infrastructuur en Waterstaat

0,00 mln

In uitvoering

Afsluitdijk

Infrastructuur en Waterstaat

0,00 mln

In uitvoering

Nieuwe Sluizen Terneuzen

Infrastructuur en Waterstaat

0,00 mln

In uitvoering

RWS Contentmanagement

Infrastructuur en Waterstaat

8,83 mln

In uitvoering

Zeetoegang IJmuiden

Infrastructuur en Waterstaat

0,00 mln

In uitvoering

Zuidelijke Ringweg Groningen

Infrastructuur en Waterstaat

0,00 mln

In uitvoering

DWR Next

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

17,60 mln

In uitvoering

Klantoptimalisatie schenk- en erfbelasting (KOS)

Financiën

28,71 mln

In uitvoering

Blankenburgverbinding A24

Infrastructuur en Waterstaat

0,00 mln

In uitvoering

Rationalisatie Auto BPM

Financiën

5,87 mln

In uitvoering

Roadmap Inning

Financiën

15,02 mln

In uitvoering

AIR2020

Infrastructuur en Waterstaat

36,67 mln

In uitvoering

Basis Corridorgerichte Bediening en Begeleiding

Infrastructuur en Waterstaat

25,87 mln

In uitvoering

BopA Friesland

Infrastructuur en Waterstaat

10,17 mln

In uitvoering

Bouwkosten Informatie Model (BIM) fase 2

Infrastructuur en Waterstaat

11,17 mln

In uitvoering

CHARM

Infrastructuur en Waterstaat

85,11 mln

In uitvoering

Coöperatieve ITS Corridor

Infrastructuur en Waterstaat

11,40 mln

In uitvoering

LUV VTS

Infrastructuur en Waterstaat

0,80 mln

In uitvoering

Modernisering Object Bediening Zeeland

Infrastructuur en Waterstaat

63,72 mln

In uitvoering

Renovatie Stuwenensemble Lek en Neder-Rijn

Infrastructuur en Waterstaat

0,00 mln

In uitvoering

SAA A9 Gaasperdammerweg

Infrastructuur en Waterstaat

0,00 mln

In uitvoering

Variabel Onderhoud Verkeerscentrale Noordwest Nede

Infrastructuur en Waterstaat

10,77 mln

In uitvoering

Vervangingsinvesteringen WNZ/WNN (VIT II)

Infrastructuur en Waterstaat

0,00 mln

In uitvoering

Wettelijk Beoordelings Instrument Waterkeringen

Infrastructuur en Waterstaat

14,80 mln

In uitvoering

WNZ B DVM Vaarwegen

Infrastructuur en Waterstaat

0,00 mln

In uitvoering

ZN A Cluster Natte Centrales (voorheen Brugman)

Infrastructuur en Waterstaat

0,00 mln

In uitvoering

Zuidas Dok

Infrastructuur en Waterstaat

0,00 mln

In uitvoering

CivMiI Voice Communication System

Infrastructuur en Waterstaat

21,50 mln

In uitvoering

DigiD Substantieel en Hoog/voorheen Publiek middel

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

35,80 mln

In uitvoering

Digitaal stelsel omgevingswet (DSO)

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

111,58 mln

In uitvoering

Digitaliseren Strippenproces Torens (EFS)

Infrastructuur en Waterstaat

9,70 mln

In uitvoering

HARP

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

35,60 mln

In uitvoering

KLIC-WIN (Kabels en Leidingen Informatie Centrum)

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

8,07 mln

In uitvoering

KOERS

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

15,40 mln

In uitvoering

MijnOverheid voor Ondernemers

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

4,93 mln

In uitvoering

Rijgeschiktheid aan het stuur

Infrastructuur en Waterstaat

32,05 mln

In uitvoering

van GEB naar GLOBE

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

14,24 mln

In uitvoering

Vernieuwing Werkplekomgeving

Infrastructuur en Waterstaat

5,60 mln

In uitvoering

Vervanging AAA computers

Infrastructuur en Waterstaat

9,40 mln

In uitvoering

Vervanging IBA door BPC SAP

Infrastructuur en Waterstaat

5,74 mln

In uitvoering

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Financiën

12,87 mln

In uitvoering

Automatic Exchange of Information (AEOI)

Financiën

15,36 mln

In uitvoering

Digitaal Archief

Financiën

8,33 mln

In uitvoering

Digitalisering Notariële Informatie (DNI)

Financiën

11,64 mln

In uitvoering

Digitalisering Werkprocessen Bezwaar & Beroep

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

7,66 mln

In uitvoering

Inleenadministratie en Quotumheffing

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

7,24 mln

In uitvoering

Innen op Aangifte

Financiën

19,33 mln

In uitvoering

Maritiem Informatievoorziening Service Punt

Economische Zaken en Klimaat

33,47 mln

In uitvoering

Mini One Stop Shop (MOSS)

Financiën

26,26 mln

In uitvoering

Multikanaal Mededelen (MKM)

Financiën

5,19 mln

In uitvoering

Programma Regie Modernisering IV-landschap

Financiën

165,00 mln

In uitvoering

Rationalisatie Auto

Financiën

17,53 mln

In uitvoering

Rationalisatie overige middelen Aangifte

Financiën

17,45 mln

In uitvoering

Robuust Betalingsverkeer

Financiën

9,22 mln

In uitvoering

Stroomlijnen Rood Blauw (SRB)

Financiën

8,38 mln

In uitvoering

UCC-MASP

Financiën

141,00 mln

In uitvoering

Vervanging Aangiftesystemen (AGS)

Financiën

52,69 mln

In uitvoering

Vervanging TOP-Suite

Financiën

8,20 mln

In uitvoering

Wet Tegemoetkomingen Loondomein

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

13,84 mln

In uitvoering

Informatievoorziening van Morgen

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

19,49 mln

In uitvoering