Rijks ICT-dashboard

11 projecten van totaal 228

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

BZK

Kajsa Ollongren Minister
Kajsa Ollongren

"Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen". Dit is de missie van BZK.Het ministerie van BZK borgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. BZK draagt eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen in een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is. Voor meer informatie: http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/bzk

Impuls eID (voorheen: Idensys)

Digitale overheid

In uitvoering

Programma eIDAS

Digitale overheid

In uitvoering

DWR Next

Efficiënte overheid

In uitvoering

Basisregistratie Ondergrond (BRO)

Milieu en ruimte en water , Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling

In uitvoering

DigiD Substantieel en Hoog/voorheen Publiek middel

Digitale overheid

In uitvoering

Digitaal stelsel omgevingswet (DSO)

Digitale overheid , Milieu en ruimte en water , Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling

In uitvoering

HARP

Efficiënte overheid

In uitvoering

KLIC-WIN (Kabels en Leidingen Informatie Centrum)

Milieu en ruimte en water

In uitvoering

KOERS

Milieu en ruimte en water

In uitvoering

MijnOverheid voor Ondernemers

Digitale overheid

In uitvoering

van GEB naar GLOBE

Digitale overheid

In uitvoering