Rijks ICT-dashboard

10 projecten van totaal 228

Justitie en Veiligheid

VENJ

Ferdinand Grapperhaus Minister
Ferdinand Grapperhaus
Sander Dekker Minister
Sander Dekker

Het ministerie van Justitie en Veiligheid zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, ongeacht hun levensstijl of opvattingen. Veiligheid en Justitie werkt aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te geven en waar nodig in te grijpen in hun leven. Soms is dat een ingrijpende maatregel, soms worden nieuwe perspectieven geopend. Altijd zijn het ingrepen die alleen Veiligheid en Justitie kan en mag doen. Recht raakt mensen. Voor meer informatie: http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/venj

E-Dienstverlening

Immigratie, integratie en inburgering

In uitvoering

IVC

Openbare orde en veiligheid

In uitvoering

Vernieuwing Justitieel Documentatiesysteem

Openbare orde en veiligheid

In uitvoering

Verwijzingsportaal Bankgegevens

Openbare orde en veiligheid

In uitvoering

Alle Zaken Digitaal

Rechtspraak

In uitvoering

Basis Voorziening Justitiabelen (BVJ)

Openbare orde en veiligheid

In uitvoering

Centrale Voorziening Executieopdrachten (CVE)

Openbare orde en veiligheid

In uitvoering

Gemeenschappelijke Executiemanagementmodule (GEM)

Openbare orde en veiligheid

In uitvoering

Scherp & Efficiënt

Efficiënte overheid , Digitale overheid

In uitvoering

Zelfbediening Justitiabelen (ZBJ)

Openbare orde en veiligheid

In uitvoering