Rijks ICT-dashboard

8 projecten van totaal 228

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

SZW

Wouter Koolmees Minister
Wouter Koolmees

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan een sociaal en economisch krachtig Nederland in Europa, met werk en bestaanszekerheid voor iedereen. De bewindslieden zijn onder meer verantwoordelijk voor het arbeidsmarktbeleid, inclusief migratie en vrij verkeer van werknemers, uitkeringen en re-integratie, inkomensbeleid, het combineren van arbeid en zorg, arbeidsomstandighedenbeleid en inspectie daarop.Voor meer informatie: http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw

Basis Rapportage Voorziening

Digitale overheid

In uitvoering

Verwerving Datacenter

Digitale overheid

In uitvoering

vAKWerk

Digitale overheid

In uitvoering

Continue screening kinderopvang, fase 2

Kinderopvang

In uitvoering

Digitalisering Werkprocessen Bezwaar & Beroep

Digitale overheid

In uitvoering

Directe Financiering Kinderopvang

Kinderopvang

In uitvoering

Inleenadministratie en Quotumheffing

Subsidies en uitkeringen en toeslagen

In uitvoering

Wet Tegemoetkomingen Loondomein

Subsidies en uitkeringen en toeslagen

In uitvoering