Rijks ICT-dashboard

6 projecten van totaal 228

Economische Zaken en Klimaat

EZ

Eric Wiebes Minister
Eric Wiebes

Het ministerie staat voor een ondernemend Nederland met oog voor duurzaamheid. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemersklimaat. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Door aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving. Door samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een krachtig en duurzaam Nederland.Het ministerie van Economische Zaken voor een ondernemend, duurzaam Nederland. Voor meer informatie: http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez

Phoenix+

Digitale overheid

In uitvoering

Kern Gezond

Efficiënte overheid

In uitvoering

AMRI

Digitale overheid

In uitvoering

Prog. Cloudwerkplek: Continuïteit Werkplekdiensten

Efficiënte overheid

In uitvoering

Prog. Cloudwerkplek: Vernieuwing Werkplekdiensten

Efficiënte overheid

In uitvoering

Maritiem Informatievoorziening Service Punt

Milieu en ruimte en water

In uitvoering