Rijks ICT-dashboard

Per ministerie

6 projecten van totaal 254

Economische Zaken en Klimaat

EZK

Eric Wiebes Minister
Eric Wiebes

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat werkt samen met zijn partners aan een duurzaam én ondernemend Nederland: een klimaatneutrale samenleving en een sterke, open economie. We geven ondernemers de ruimte om te vernieuwen en benutten de economische kansen van verduurzaming en digitalisering. We zoeken daarbij steeds de beste balans tussen de belangen van bedrijven en consumenten.

Voor meer informatie: http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez