Rijks ICT-dashboard

Per ministerie

6 projecten van totaal 228

Economische Zaken en Klimaat

EZ

Eric Wiebes Minister
Eric Wiebes

Het ministerie staat voor een ondernemend Nederland met oog voor duurzaamheid. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemersklimaat. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Door aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving. Door samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een krachtig en duurzaam Nederland.Het ministerie van Economische Zaken voor een ondernemend, duurzaam Nederland. Voor meer informatie: http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez