Rijks ICT-dashboard

Per ministerie

19 projecten van totaal 228

Financiën

FIN

Wopke Hoekstra Minister
Wopke Hoekstra

Het ministerie van Financiën werkt aan een financieel gezond Nederland. Het ministerie zorgt met de Belastingdienst (onderdeel van het ministerie van Financiën) voor een groot deel van de inkomsten van de overheid en ziet aan de andere kant toe op een doelmatige besteding van het overheidsgeld. Financiën is verantwoordelijk voor de fiscale wetgeving en maakt daarnaast regels voor een goed functionerende financiële sector en het toezicht daarop. In Europa en in de rest van de wereld behartigt het ministerie de financiële belangen van Nederland. Voor meer informatie: http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/fin

Rehosting AGS/DTV

Belasting , Digitale overheid , Efficiënte overheid

In uitvoering

Klantoptimalisatie schenk- en erfbelasting (KOS)

Belasting , Digitale overheid , Efficiënte overheid

In uitvoering

Rationalisatie Auto BPM

Belasting , Digitale overheid , Efficiënte overheid

In uitvoering

Roadmap Inning

Belasting , Digitale overheid , Efficiënte overheid

In uitvoering

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Belasting , Digitale overheid , Efficiënte overheid

In uitvoering

Automatic Exchange of Information (AEOI)

Belasting , Digitale overheid

In uitvoering

Digitaal Archief

Belasting , Digitale overheid , Efficiënte overheid

In uitvoering

Digitalisering Notariële Informatie (DNI)

Belasting , Digitale overheid , Efficiënte overheid

In uitvoering

Innen op Aangifte

Belasting , Digitale overheid , Efficiënte overheid

In uitvoering

Mini One Stop Shop (MOSS)

Belasting , Digitale overheid

In uitvoering

Multikanaal Mededelen (MKM)

Belasting , Digitale overheid , Efficiënte overheid

In uitvoering

Programma Regie Modernisering IV-landschap

Belasting , Efficiënte overheid

In uitvoering

Rationalisatie Auto

Belasting , Digitale overheid , Efficiënte overheid

In uitvoering

Rationalisatie overige middelen Aangifte

Belasting , Digitale overheid , Efficiënte overheid

In uitvoering

Robuust Betalingsverkeer

Belasting , Digitale overheid , Efficiënte overheid

In uitvoering

Stroomlijnen Rood Blauw (SRB)

Digitale overheid , Efficiënte overheid

In uitvoering

UCC-MASP

Belasting , Digitale overheid , Efficiënte overheid , Invoer en douane

In uitvoering

Vervanging Aangiftesystemen (AGS)

Invoer en douane , Digitale overheid

In uitvoering

Vervanging TOP-Suite

Belasting , Digitale overheid , Efficiënte overheid

In uitvoering