Rijks ICT-dashboard

Per ministerie

32 projecten van totaal 228

Infrastructuur en Waterstaat

IENM

Cora Nieuwenhuizen Minister
Cora Nieuwenhuizen

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland. Daar werkt IenM aan.Voor meer informatie: http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ienm

DigiInhuur

Efficiënte overheid , Digitale overheid

In uitvoering

Vernieuwing Landelijk Meetnet Water (LMW2)

Milieu en ruimte en water

In uitvoering

Programma iCAS

Luchtvaart

In uitvoering

3e kolk Beatrixsluis

Milieu en ruimte en water

In uitvoering

Afsluitdijk

Water en veiligheid , Milieu en ruimte en water

In uitvoering

Nieuwe Sluizen Terneuzen

Milieu en ruimte en water

In uitvoering

RWS Contentmanagement

Milieu en ruimte en water

In uitvoering

Zeetoegang IJmuiden

Milieu en ruimte en water

In uitvoering

Zuidelijke Ringweg Groningen

Milieu en ruimte en water

In uitvoering

Blankenburgverbinding A24

Milieu en ruimte en water

In uitvoering

AIR2020

Milieu en ruimte en water

In uitvoering

Basis Corridorgerichte Bediening en Begeleiding

Milieu en ruimte en water

In uitvoering

BopA Friesland

Milieu en ruimte en water

In uitvoering

Bouwkosten Informatie Model (BIM) fase 2

Milieu en ruimte en water

In uitvoering

CHARM

Milieu en ruimte en water

In uitvoering

Coöperatieve ITS Corridor

Milieu en ruimte en water

In uitvoering

LUV VTS

Milieu en ruimte en water

In uitvoering

Modernisering Object Bediening Zeeland

Water en veiligheid

In uitvoering

Renovatie Stuwenensemble Lek en Neder-Rijn

Milieu en ruimte en water

In uitvoering

SAA A9 Gaasperdammerweg

Milieu en ruimte en water

In uitvoering

Variabel Onderhoud Verkeerscentrale Noordwest Nede

Milieu en ruimte en water

In uitvoering

Vervangingsinvesteringen WNZ/WNN (VIT II)

Milieu en ruimte en water

In uitvoering

Wettelijk Beoordelings Instrument Waterkeringen

Milieu en ruimte en water , Water en veiligheid

In uitvoering

WNZ B DVM Vaarwegen

Milieu en ruimte en water

In uitvoering

ZN A Cluster Natte Centrales (voorheen Brugman)

Milieu en ruimte en water

In uitvoering

Zuidas Dok

Milieu en ruimte en water

In uitvoering

CivMiI Voice Communication System

Luchtvaart

In uitvoering

Digitaliseren Strippenproces Torens (EFS)

Luchtvaart

In uitvoering

Rijgeschiktheid aan het stuur

Digitale overheid , Efficiënte overheid

In uitvoering

Vernieuwing Werkplekomgeving

Efficiënte overheid

In uitvoering

Vervanging AAA computers

Luchtvaart

In uitvoering

Vervanging IBA door BPC SAP

Digitale overheid , Efficiënte overheid

In uitvoering