Rijks ICT-dashboard

BIT-adviezen

Bureau ICT-Toetsing (BIT)

Het Bureau ICT-toetsing (BIT) is opgericht naar aanleiding van een advies van de commissie Elias. Deze commissie heeft een parlementair onderzoek naar ICT-projecten bij de overheid uitgevoerd. Het BIT is op 1 juni 2015 van start gegaan. Er wordt getoetst op de risico’s en slaagkans van projecten die door de rijksoverheid worden opgezet en waarbij ICT een belangrijke rol heeft.

Dit doet het BIT op verzoek van de bewindspersoon die het project wil laten uitvoeren, de Tweede Kamer of uit eigen beweging. Het BIT richt zich op projecten met een ICT-component van ten minste € 5 miljoen.

Een advies van het Bureau ICT-Toetsing is openbaar. De bewindspersoon biedt het advies aan de Tweede Kamer aan. Op de website van BIT vindt u alle uitgebrachte BIT-adviezen, met de bijbehorende reactie van de betreffende bewindspersoon.

Voor informatie over het BIT kunt u terecht op de BIT website: http://www.bureauicttoetsing.nl

Voor alle BIT-adviezen kunt u terecht op de website van BIT.