Rijks ICT-dashboard

Per beleidsterrein

2 projecten van totaal 252

Immigratie, integratie en inburgering

Nederland kent een streng maar rechtvaardig vreemdelingenbeleid. Elk verzoek om toelating wordt zorgvuldig afgewogen. Wie een verblijfsvergunning krijgt, moet inburgeren in de Nederlandse samenleving. Dat betekent allereerst de taal spreken en op de hoogte zijn van de Nederlandse samenleving.
Immigranten komen vanuit het buitenland in Nederland wonen. Bijvoorbeeld voor werk of gezinshereniging. De Nederlandse overheid wil niet dat iedereen zich zomaar hier kan vestigen. Immigranten hebben een verblijfsvergunning nodig. Zij krijgen die onder bepaalde voorwaarden. Vreemdelingen die voor gezinshereniging komen, moeten bijvoorbeeld een Nederlandse partner met voldoende inkomsten hebben. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) beoordeelt de aanvragen voor verblijfsvergunningen.