Rijks ICT-dashboard

Per beleidsterrein

3 projecten van totaal 252

Rechtspraak

De spelregels van Nederland staan vastgelegd in regels en wetten. Dit voorkomt dat mensen het recht in eigen hand nemen. Wanneer deze regels worden overtreden, treedt de rechter op. De overheid zorgt voor een toegankelijke en onafhankelijke rechtspraak.