Rijks ICT-dashboard

Per beleidsterrein

2 projecten van totaal 251

Landbouw en veeteelt

Met respect voor mens, dier en omgeving zorgt de overheid voor gezond voedsel en een sterke agrarische economie. Voor waardevolle natuur. Voor een mooi landschap. De overheid werkt hiervoor samen met burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties.