Rijks ICT-dashboard

Per beleidsterrein

22 projecten van totaal 251

Milieu en ruimte en water

In Nederland wonen 16 miljoen mensen op een klein oppervlak. De overheid verdeelt deze ruimte tussen mens, dier en natuur. Ook de klimaatverandering speelt een rol bij die verdeling. Zo is er ruimte nodig om Nederland te beschermen tegen overstromingen.

A16 Rotterdam

Infrastructuur en Waterstaat

In uitvoering

A24 Blankenburgverbinding

Infrastructuur en Waterstaat

In uitvoering

Afsluitdijk

Infrastructuur en Waterstaat

In uitvoering

Basis Corridorgerichte Bediening en Begeleiding

Infrastructuur en Waterstaat

In uitvoering

BopA Friesland

Infrastructuur en Waterstaat

In uitvoering

CHARM

Infrastructuur en Waterstaat

In uitvoering

Coöperatieve ITS Corridor

Infrastructuur en Waterstaat

In uitvoering

LUV VTS

Infrastructuur en Waterstaat

In uitvoering

Nieuwe Sluis Terneuzen

Infrastructuur en Waterstaat

In uitvoering

Ontwikkeling 3B Tunnels

Infrastructuur en Waterstaat

In uitvoering

Reevesluis

Infrastructuur en Waterstaat

In uitvoering

Renovatie eerste Heinenoordtunnel

Infrastructuur en Waterstaat

In uitvoering

Renovatie Krammersluizen

Infrastructuur en Waterstaat

In uitvoering

Variabel Onderhoud Verkeerscentrale Noordwest Nede

Infrastructuur en Waterstaat

In uitvoering

Vernieuwing Landelijk Meetnet Water (LMW2)

Infrastructuur en Waterstaat

In uitvoering

Zeetoegang IJmuiden

Infrastructuur en Waterstaat

In uitvoering

Zuidas Dok

Infrastructuur en Waterstaat

In uitvoering

Zuidelijke Ringweg Groningen

Infrastructuur en Waterstaat

In uitvoering

Basisregistratie Ondergrond (BRO)

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

In uitvoering

Digitaal stelsel omgevingswet (DSO)

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

In uitvoering

Nieuwe Sluis Terneuzen

Infrastructuur en Waterstaat

In uitvoering

Maritiem Informatievoorziening Service Punt

Economische Zaken en Klimaat

In uitvoering