Rijks ICT-dashboard

Per beleidsterrein

28 projecten van totaal 231

Milieu en ruimte en water

In Nederland wonen 16 miljoen mensen op een klein oppervlak. De overheid verdeelt deze ruimte tussen mens, dier en natuur. Ook de klimaatverandering speelt een rol bij die verdeling. Zo is er ruimte nodig om Nederland te beschermen tegen overstromingen.

Basisregistratie Ondergrond (BRO)

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

In uitvoering

Vernieuwing Landelijk Meetnet Water (LMW2)

Infrastructuur en Waterstaat

In uitvoering

3e kolk Beatrixsluis

Infrastructuur en Waterstaat

In uitvoering

Afsluitdijk

Infrastructuur en Waterstaat

In uitvoering

Nieuwe Sluizen Terneuzen

Infrastructuur en Waterstaat

In uitvoering

RWS Contentmanagement

Infrastructuur en Waterstaat

In uitvoering

Zeetoegang IJmuiden

Infrastructuur en Waterstaat

In uitvoering

Zuidelijke Ringweg Groningen

Infrastructuur en Waterstaat

In uitvoering

Blankenburgverbinding A24

Infrastructuur en Waterstaat

In uitvoering

AIR2020

Infrastructuur en Waterstaat

In uitvoering

Basis Corridorgerichte Bediening en Begeleiding

Infrastructuur en Waterstaat

In uitvoering

BopA Friesland

Infrastructuur en Waterstaat

In uitvoering

Bouwkosten Informatie Model (BIM) fase 2

Infrastructuur en Waterstaat

In uitvoering

CHARM

Infrastructuur en Waterstaat

In uitvoering

Coöperatieve ITS Corridor

Infrastructuur en Waterstaat

In uitvoering

LUV VTS

Infrastructuur en Waterstaat

In uitvoering

Renovatie Stuwenensemble Lek en Neder-Rijn

Infrastructuur en Waterstaat

In uitvoering

SAA A9 Gaasperdammerweg

Infrastructuur en Waterstaat

In uitvoering

Variabel Onderhoud Verkeerscentrale Noordwest Nede

Infrastructuur en Waterstaat

In uitvoering

Vervangingsinvesteringen WNZ/WNN (VIT II)

Infrastructuur en Waterstaat

In uitvoering

Wettelijk Beoordelings Instrument Waterkeringen

Infrastructuur en Waterstaat

In uitvoering

WNZ B DVM Vaarwegen

Infrastructuur en Waterstaat

In uitvoering

ZN A Cluster Natte Centrales (voorheen Brugman)

Infrastructuur en Waterstaat

In uitvoering

Zuidas Dok

Infrastructuur en Waterstaat

In uitvoering

Digitaal stelsel omgevingswet (DSO)

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

In uitvoering

KLIC-WIN (Kabels en Leidingen Informatie Centrum)

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

In uitvoering

KOERS

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

In uitvoering

Maritiem Informatievoorziening Service Punt

Economische Zaken en Klimaat

In uitvoering