Rijks ICT-dashboard

Per beleidsterrein

2 projecten van totaal 256

Subsidies en uitkeringen en toeslagen

Nederland is een welvarend land. Maar soms heeft iemand een steun in de rug nodig. Mensen zonder inkomen krijgen een uitkering. Ook bestaan er bijdragen in de kosten van zorg, huur en kinderopvang. De overheid verstrekt subsidies aan bijvoorbeeld ondernemers en woningbezitters.