Rijks ICT-dashboard

Per beleidsterrein

14 projecten van totaal 251

Belasting

Iedereen in Nederland maakt gebruik van voorzieningen waar de overheid voor zorgt of aan meebetaalt: wegen en dijken, politie, onderwijs, zorg en sociale voorzieningen. Deze overheidstaken worden voor het overgrote deel bekostigd uit de opbrengst van belastingen. Iedereen die woont of werkt in Nederland of hiervandaan inkomen heeft, is in Nederland belastingplichtig. De Belastingdienst int deze belasting namens de Rijksoverheid.