Rijks ICT-dashboard

Per beleidsterrein

10 projecten van totaal 251

Openbare orde en veiligheid

Het is belangrijk dat iedereen in Nederland zich veilig voelt. Een prettige leefomgeving en een goed werkende rechtstaat zijn hierbij essentieel. Daarom bewaken politie en justitie de openbare orde, handhaven ze de wetten en regels. Ook proberen zij criminaliteit te voorkomen. De spelregels van Nederland staan vastgelegd in regels en wetten. Dit voorkomt dat mensen het recht in eigen hand nemen. Wanneer deze regels worden overtreden, treedt de rechter op. De overheid zorgt voor een toegankelijke en onafhankelijke rechtspraak.