Rijks ICT-dashboard

Per beleidsterrein

36 projecten van totaal 256

Digitale overheid

Burgers en bedrijven moeten gemakkelijker online zaken kunnen doen met de overheid. Uitbreiding van het digitale dienstenpakket verhoogt de efficiency en vermindert de regeldruk. Daarbij staat bij de overheid 1 ding voorop: gegevens van burgers moeten goed beschermd zijn.

Het kabinet wil dat u in 2017 al uw zaken met de overheid online kunt regelen. Bijvoorbeeld een vergunning aanvragen of een vraag stellen per e-mail. Ook nu al kunnen burgers en ondernemers allerlei overheidszaken digitaal afhandelen.

Het is daarbij erg belangrijk dat niemand anders uw identiteit kan gebruiken als u via internet zaken met de overheid regelt. De gegevens van burgers en bedrijven worden daarom streng beveiligd en de toegang ertoe is aan strenge regels gebonden.

Alle overheden hebben voordeel bij slim gebruik van veel gebruikte overheidsgegevens zoals adressen, persoonsgegevens en bedrijfsnamen. Basisregistraties bevatten deze meest gevraagde en gebruikte gegevens. Door alle basisregistraties samen te voegen tot één stelsel van basisregistraties, kunnen overheidsmedewerkers efficiënter werken.

UBO-Register

Financiën

In uitvoering

Rijgeschiktheid aan het stuur

Infrastructuur en Waterstaat

In uitvoering

RWS Contentmanagement

Infrastructuur en Waterstaat

In uitvoering

AMRI

Economische Zaken en Klimaat

In uitvoering

Toekomstvast Input Management

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

In uitvoering

Transitie Werk.nl

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

In uitvoering

4V

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

In uitvoering

Basisregistratie Ondergrond (BRO)

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

In uitvoering

Digitaal stelsel omgevingswet (DSO)

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

In uitvoering

Eidos

Buitenlandse Zaken

In uitvoering

Impuls eID (voorheen: Idensys)

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

In uitvoering

MijnOverheid voor Ondernemers

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

In uitvoering

Programma eIDAS

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

In uitvoering

Programma Machtigen

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

In uitvoering

RAAS

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

In uitvoering

Vergunningen en Registraties

Financiën

In uitvoering

Automatic Exchange of Information (AEOI)

Financiën

In uitvoering

Digitaal Archief

Financiën

In uitvoering

Digitalisering Notariële Informatie (DNI)

Financiën

In uitvoering

Innen op Aangifte

Financiën

In uitvoering

Klantoptimalisatie schenk- en erfbelasting (KOS)

Financiën

In uitvoering

Mini One Stop Shop (MOSS)

Financiën

In uitvoering

Rationalisatie Auto

Financiën

In uitvoering

Rationalisatie Auto BPM

Financiën

In uitvoering

Robuust Betalingsverkeer

Financiën

In uitvoering

Scherp & Efficiënt

Justitie en Veiligheid

In uitvoering

Stroomlijnen Rood Blauw (SRB)

Financiën

In uitvoering

UCC-MASP

Financiën

In uitvoering

Uitfaseren ETM

Financiën

In uitvoering

E-Dienstverlening

Justitie en Veiligheid

In uitvoering

Phoenix+

Economische Zaken en Klimaat

In uitvoering

1UBO-WW

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

In uitvoering

Basis Rapportage Voorziening

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

In uitvoering

Digitalisering Werkprocessen Bezwaar & Beroep

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

In uitvoering

EESSI - SVB

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

In uitvoering

Verwerving Datacenter

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

In uitvoering