Rijks ICT-dashboard

Per beleidsterrein

33 projecten van totaal 251

Efficiënte overheid

Het motto van de Rijksoverheid is "De Rijksoverheid. Voor Nederland". De Rijksoverheid bestaat uit de 11 ministeries en zo’n 200 uitvoeringsorganisaties, zoals de Belastingdienst en Rijkswaterstaat. Het kabinet wil een betere en kleinere rijksdienst met minder taken.

De Rijksoverheid moet in 2015 6,14 miljard euro bezuinigen. Dit raakt zowel rijk, provincies, gemeenten en waterschappen. Om deze bezuiniging te halen streeft het kabinet naar een compacte overheid. Dit heeft gevolgen voor de bedrijfsvoering van het Rijk. Zonder een goede bedrijfsvoering kan de Rijksoverheid niet goed functioneren. Als de ICT-voorzieningen niet goed werken, de huisvesting te wensen overlaat of de facilitaire dienstverlening niet op orde is, heeft de Rijksoverheid daar last van.

De Rijksoverheid is steeds efficiënter en flexibeler aan het werken. Dat bespaart tijd en geld en stelt andere eisen aan de gebruikte ICT.

Nieuw rekencentrum CBS

Economische Zaken en Klimaat

In uitvoering

Rijgeschiktheid aan het stuur

Infrastructuur en Waterstaat

In uitvoering

DigiInhuur

Infrastructuur en Waterstaat

In uitvoering

RWS Contentmanagement

Infrastructuur en Waterstaat

In uitvoering

Vernieuwing Werkplekomgeving

Infrastructuur en Waterstaat

In uitvoering

ICT werkplekdienstverlening OCW

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

In uitvoering

Programma Procesvernieuwing, Informatie en ICT

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

In uitvoering

Grensverleggende IT (GrIT)

Defensie

In uitvoering

4V

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

In uitvoering

DWR Next

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

In uitvoering

GCMK

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

In uitvoering

HARP

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

In uitvoering

Vergunningen en Registraties

Financiën

In uitvoering

Digitaal Archief

Financiën

In uitvoering

Digitalisering Notariële Informatie (DNI)

Financiën

In uitvoering

Doorontwikkelen BRON

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

In uitvoering

Implementatie Wet Beroep Leraar

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

In uitvoering

Innen op Aangifte

Financiën

In uitvoering

Klantoptimalisatie schenk- en erfbelasting (KOS)

Financiën

In uitvoering

Programma Regie Modernisering IV-landschap

Financiën

In uitvoering

Rationalisatie Auto

Financiën

In uitvoering

Rationalisatie Auto BPM

Financiën

In uitvoering

Robuust Betalingsverkeer

Financiën

In uitvoering

Scherp & Efficiënt

Justitie en Veiligheid

In uitvoering

Stroomlijnen Rood Blauw (SRB)

Financiën

In uitvoering

UCC-MASP

Financiën

In uitvoering

Uitfaseren ETM

Financiën

In uitvoering

Digi-AT

Economische Zaken en Klimaat

In uitvoering

E-Dienstverlening

Justitie en Veiligheid

In uitvoering

Kern Gezond

Economische Zaken en Klimaat

In uitvoering

Prog. Cloudwerkplek: Continuïteit Werkplekdiensten

Economische Zaken en Klimaat

In uitvoering

Prog. Cloudwerkplek: Vernieuwing Werkplekdiensten

Economische Zaken en Klimaat

In uitvoering

Programma (her)inrichting ICT EZK en LNV

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

In uitvoering