Rijks ICT-dashboard

Wat is het ICT-Dashboard?

Wat is het ICT-dashboard?

Het Rijks ICT-dashboard biedt informatie over grote ICT-projecten bij ministeries en publiekrechtelijke zbo’s. Het gaat om meer dan honderd projecten met een ICT-component van ten minste vijf miljoen euro. Het dashboard toont het verloop van geraamde kosten, van werkelijke uitgaven en van de doorlooptijd.

Op het ICT-dashboard wordt steeds meer informatie opgenomen. Ook de baten van een project en de betrokken belangrijkste leveranciers worden vermeld.
Daarnaast bevat het dashboard de adviezen van het Bureau ICT-Toetsing met de reactie van de betrokken minister of staatssecretaris.

Zie Veelgestelde Vragen voor een uitgebreide toelichting op het ICT-dashboard.

 

Meerjarige projectkosten

Totale geschatte kosten, over meerdere jaren

Onderstaande grafiek toont de geraamde meerjarige projectkosten van lopende ICT-projecten. De gegevens worden minimaal eenmaal per jaar geactualiseerd. De grafiek bevat informatie over de stand van zaken op 31 december 2017, dan wel meer actuele gegevens wanneer de Tweede Kamer recent is geïnformeerd. Voorlopig zijn de uitgaven voor het eigen personeel voor een belangrijk deel gebaseerd op schattingen en aannames. Voor het beter inzichtelijk maken van de ICT-uitgaven is meer tijd nodig. Dat vergt aanpassingen van de financiële administraties.
 
De Auditdienst Rijk (ADR) houdt toezicht op de totstandkoming van de gegevens.

Miljoen (€)

€600

€480

€360

€240

€120

€0

Ministeries

AZ

BZK

Basisregistratie Ondergrond (BRO)

Projectkosten: €11,5 mln

Impuls eID (voorheen: Idensys)

Projectkosten: €38,2 mln

Programma eIDAS

Projectkosten: €12,51 mln

DWR Next

Projectkosten: €17,6 mln

DigiD Substantieel en Hoog/voorheen Publiek middel

Projectkosten: €35,8 mln

Digitaal stelsel omgevingswet (DSO)

Projectkosten: €111,58 mln

HARP

Projectkosten: €35,6 mln

KLIC-WIN (Kabels en Leidingen Informatie Centrum)

Projectkosten: €8,07 mln

KOERS

Projectkosten: €15,4 mln

MijnOverheid voor Ondernemers

Projectkosten: €4,93 mln

van GEB naar GLOBE

Projectkosten: €14,24 mln

BZ

Eidos

Projectkosten: €14,27 mln

DEF

ARGO II

Projectkosten: €17,8 mln

EKMS (cryptosleutelmanagement)

Projectkosten: €18 mln

Grensverleggende IT (GrIT)

Projectkosten: €0 mln

IT-KMAR_IGO

Projectkosten: €51,2 mln

EZ

AMRI

Projectkosten: €12,86 mln

Digi-AT

Projectkosten: €10,31 mln

Maritiem Informatievoorziening Service Punt

Projectkosten: €90,4 mln

Phoenix+

Projectkosten: €41,07 mln

Prog. Cloudwerkplek: Continuïteit Werkplekdiensten

Projectkosten: €44,6 mln

Prog. Cloudwerkplek: Vernieuwing Werkplekdiensten

Projectkosten: €46,7 mln

Kern Gezond

Projectkosten: €39,79 mln

FIN

Rehosting AGS/DTV

Projectkosten: €21,38 mln

Klantoptimalisatie schenk- en erfbelasting (KOS)

Projectkosten: €28,71 mln

Rationalisatie Auto BPM

Projectkosten: €5,87 mln

Roadmap Inning

Projectkosten: €15,02 mln

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Projectkosten: €12,87 mln

Automatic Exchange of Information (AEOI)

Projectkosten: €15,36 mln

Digitaal Archief

Projectkosten: €8,33 mln

Digitalisering Notariële Informatie (DNI)

Projectkosten: €11,64 mln

Innen op Aangifte

Projectkosten: €19,33 mln

Mini One Stop Shop (MOSS)

Projectkosten: €26,26 mln

Multikanaal Mededelen (MKM)

Projectkosten: €5,19 mln

Programma Regie Modernisering IV-landschap

Projectkosten: €165 mln

Rationalisatie Auto

Projectkosten: €17,53 mln

Rationalisatie overige middelen Aangifte

Projectkosten: €17,45 mln

Robuust Betalingsverkeer

Projectkosten: €9,22 mln

Stroomlijnen Rood Blauw (SRB)

Projectkosten: €8,38 mln

UCC-MASP

Projectkosten: €141 mln

Vervanging Aangiftesystemen (AGS)

Projectkosten: €52,69 mln

Vervanging TOP-Suite

Projectkosten: €8,2 mln

DigiInhuur

Projectkosten: €7,82 mln

Vernieuwing Landelijk Meetnet Water (LMW2)

Projectkosten: €2,56 mln

Programma iCAS

Projectkosten: €164,2 mln

3e kolk Beatrixsluis

Projectkosten: €0 mln

Afsluitdijk

Projectkosten: €0 mln

RWS Contentmanagement

Projectkosten: €8,83 mln

Zeetoegang IJmuiden

Projectkosten: €0 mln

Zuidelijke Ringweg Groningen

Projectkosten: €0 mln

Blankenburgverbinding A24

Projectkosten: €0 mln

AIR2020

Projectkosten: €36,67 mln

Basis Corridorgerichte Bediening en Begeleiding

Projectkosten: €25,87 mln

BopA Friesland

Projectkosten: €10,17 mln

Bouwkosten Informatie Model (BIM) fase 2

Projectkosten: €11,17 mln

CHARM

Projectkosten: €85,11 mln

Coöperatieve ITS Corridor

Projectkosten: €11,4 mln

LUV VTS

Projectkosten: €0,8 mln

Modernisering Object Bediening Zeeland

Projectkosten: €63,72 mln

Renovatie Stuwenensemble Lek en Neder-Rijn

Projectkosten: €0 mln

SAA A9 Gaasperdammerweg

Projectkosten: €0 mln

Variabel Onderhoud Verkeerscentrale Noordwest Nede

Projectkosten: €10,77 mln

Vervangingsinvesteringen WNZ/WNN (VIT II)

Projectkosten: €0 mln

Wettelijk Beoordelings Instrument Waterkeringen

Projectkosten: €14,8 mln

WNZ B DVM Vaarwegen

Projectkosten: €0 mln

ZN A Cluster Natte Centrales (voorheen Brugman)

Projectkosten: €0 mln

Zuidas Dok

Projectkosten: €0 mln

CivMiI Voice Communication System

Projectkosten: €21,5 mln

Digitaliseren Strippenproces Torens (EFS)

Projectkosten: €9,7 mln

Rijgeschiktheid aan het stuur

Projectkosten: €32,05 mln

Vernieuwing Werkplekomgeving

Projectkosten: €5,6 mln

Vervanging AAA computers

Projectkosten: €9,4 mln

E-Dienstverlening

Projectkosten: €34,17 mln

Alle Zaken Digitaal

Projectkosten: €19,78 mln

Consolidatie Document Management

Projectkosten: €6,79 mln

IVC

Projectkosten: €191,81 mln

Nieuwbouw DNA

Projectkosten: €6,63 mln

Verwijzingsportaal Bankgegevens

Projectkosten: €5,4 mln

Basis Voorziening Justitiabelen (BVJ)

Projectkosten: €42,01 mln

Centrale Voorziening Executieopdrachten (CVE)

Projectkosten: €4,85 mln

Gemeenschappelijke Executiemanagementmodule (GEM)

Projectkosten: €5,11 mln

Scherp & Efficiënt

Projectkosten: €13,76 mln

Zelfbediening Justitiabelen (ZBJ)

Projectkosten: €19,97 mln

LNV

Programma (her)inrichting ICT EZK en LNV

Projectkosten: €11,46 mln

Programma Procesvernieuwing, Informatie en ICT

Projectkosten: €55,97 mln

TransVIR2RVO

Projectkosten: €20,34 mln

OCW

Doorontwikkelen BRON

Projectkosten: €88,22 mln

ICT werkplekdienstverlening OCW

Projectkosten: €17,8 mln

Implementatie Wet Beroep Leraar

Projectkosten: €20,5 mln

SZW

Inleenadministratie en Quotumheffing

Projectkosten: €7,24 mln

Transitie Werk.nl

Projectkosten: €20,74 mln

1UBO-WW

Projectkosten: €25,56 mln

Basis Rapportage Voorziening

Projectkosten: €15,08 mln

vAKWerk

Projectkosten: €8,82 mln

Verwerving Datacenter

Projectkosten: €68,52 mln

Digitalisering Werkprocessen Bezwaar & Beroep

Projectkosten: €7,66 mln

Wet Tegemoetkomingen Loondomein

Projectkosten: €13,84 mln

VWS

Informatievoorziening van Morgen

Projectkosten: €19,49 mln